Bonyolultságelmélet

Információk

Kurzuskód, időpont, terem:

 • IBK507G-1  Kedd 14-15, IR-221-3
 • IBK507G-2   Kedd 15-16, IR-221-3
 • IBK507G-3  Kedd 16-17, IR-221-3
 • IBK507G-4  Szerda 10-11, IR-218-3
 • IBK507G-6  Szerda 11-12, IR-218-3
 • IBK507G-5  Szerda 13-14, IR-221-3

Követelmények:

A gyakorlat látogatása kötelező. Egynél több igazolatlan hiányzás (ami nem eshet a dolgozatírások időpontjába) esetén a gyakorlat nem teljesített. Igazolt hiányzás esetén az igazolását a hallgató köteles a hiányzást követő első gyakorlaton bemutatni az oktatónak.
Amennyiben a hallgató igazoltan többet hiányzott, mint az adott kötelező foglalkozásra megállapított 6 heti összes óraszám, pótlásnak helye nincs, a tantárgy nem teljesített.

Gyakorlati teljesítésben 40 pont a maximálisan megszerezhető pontszám és minimum 16 pontot meg kell szerezni a vizsgához való jogosultsághoz.
Ennek módja:

 • a szorgalmi időszak 4., 7., és 9. gyakorlatán kis, tízperces dolgozatok megírása, melyek egyenként maximum 6 pontosak,
 • a szorgalmi időszak utolsó hetén az előadás időpontjában egy teljes órás, 28 pontos dolgozat megírása.

A gyakorlati munka összpontszáma a következőként alakul ki:
A kis, 10 perces dolgozatok közül a legjobb kettő pontszámának és a nagydolgozat pontszámának az összege.
Ha a két legjobb kisdolgozat összpontszáma nem éri el a 6 pontot, akkor a gyakorlat nem teljesített. Javításnak helye nincs.
Amennyiben a hallgató három kisdolgozatának összpontszáma 18, úgy 2 plusz pontot, míg ha 17, akkor 1 plusz pontot kap.

Amennyiben ez legalább 16, úgy a gyakorlat teljesített, a gyakorlati jegy az összpontszám alapján alakul ki:

 • 16 - 21: elégséges (2)
 • 22 - 27: közepes (3)
 • 28 - 33: jó (4)
 • 34 - 40: jeles (5)

Amennyiben a hallgató gyakorlati összpontszáma nem éri el a 16 pontot, úgy a nagydolgozatot követő héten a nagydolgozatból javító dolgozatot írhat. A kisdolgozatok nem javíthatók.

Ha a javító dolgozat és a két legjobb kisdolgozat összpontszáma eléri vagy meghaladja a 16 pontot, a hallgató érdemjegye elégséges (2). Ellenkező esetben a gyakorlat nem teljesített.
Igazolt hiányzás miatti dolgozatok pótlása:

 • Legfeljebb 2 kisdolgozat megírása pótolható a nagydolgozat írásával együtt, ilyen esetben a hallgató 34, illetve 40 pontért írhat dolgozatot attól függően, hogy egy vagy két kisdolgozatot pótol.
 • A nagydolgozat írása pótolható a javítódolgozat írásával azonos időben.

 

Tematika 2019:

 • 1. gyakorlat: (szeptember 10, 11)
  Függvények nagyságrendje.
  Jegyzet: 1.gyakanyag
 • 2. gyakorlat: (szeptember 17, szeptember 18)
  Visszavezetések.
  Jegyzet: 2.gyakanyag
 • 3. gyakorlat: (szeptember 24, szeptember 25)
  Eldönthetetlenség.
  Jegyzet: 3.gyakanyag
 • 4. gyakorlat: (október 1, október 2)
  I. mini zh: függvények nagyságrendje, eldönthetetlenség (Gyakorló feladatok: itt )
  Nemdeterminizmus
  Jegyzet: 4.gyakanyag
 • 5. gyakorlat: (október 15, október 9)
  Gráfos visszavezetések I.
  Jegyzet: 5.gyakanyag
 • 6. gyakorlat: (október 22, október  16)
  Gráfos visszavezetések II.
  Jegyzet: 6.gyakanyag
 • 7. gyakorlat: (október 29, november 6)
  II. mini zh: gráfos visszavezetések
  Formulás visszavezetések I.
  Jegyzet: 7.gyakanyag
 • 8. gyakorlat: (november 5, november 13)
  Formulás visszavezetések II.
  Jegyzet: 8.gyakanyag
 • 9. gyakorlat: (november 12, november 20)
  III. mini zh: formulás visszavezetések
  Approximálás I.
  Jegyzet: 9.gyakanyag
 • 10. gyakorlat: (november 26, november 27)
  Approximálás II.
  Jegyzet: 10.gyakanyag

 

Tematika 2018 előtt:

 • 1. gyakorlat:
  Függvények nagyságrendje.
  Jegyzet: 1.gyakanyag
 • 2. gyakorlat:
  Visszavezetések.
  Jegyzet: 2.gyakanyag
 • 3. gyakorlat:
  Eldönthetetlenség.
  Jegyzet: 3.gyakanyag
 • 4. gyakorlat:
  Nemdeterminizmus
  Jegyzet: 4.gyakanyag
 • 5. gyakorlat:
  Gráfos visszavezetések I.
  Jegyzet: 5.gyakanyag
 • 6. gyakorlat:
  Gráfos visszavezetések II.
  Jegyzet: 6.gyakanyag
 • 7. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések I.
  Jegyzet: 7.gyakanyag
 • 8. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések II.
  Jegyzet: 8.gyakanyag
 • 9. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések III.
  Jegyzet: 9.gyakanyag
 • 10. gyakorlat:
  Approximálás I.
  Jegyzet: 10.gyakanyag
 • 11. gyakorlat:
  Approximálás II.
  Jegyzet: 11.gyakanyag

A gyakorlati jegyzet az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.