Utolsó változás:
2010. IV. 24.
Csendes Tibor tudományos közleményei

Könyvek, disszertációk és szerkesztett kötetek
 1. Csendes Tibor: A chemoton modellezése. Egyetemi doktori disszertáció, JATE Szeged, 1984.
 2. Csendes Tibor: A paraméterbecslési feladat néhány számítógépes eljárása. Kandidátusi disszertáció, Szeged, 1991.
 3. M. Bomze, T. Csendes, R. Horst, P. Pardalos (eds.): Developments in Global Optimization, Kluwer, Dordrecht, 1997.
 4. Csendes, Tibor, Tamás Katona, Imre Lengyel, and Tibor Petres: Statisztikai Ismerettár (Statistics dictionary, in Hungarian), (eds.: T. Katona and I. Lengyel), JATE Economics Institute, Szeged, Hungary, 1998.
 5. Csendes, T., T. Katona, N.K. Kovácsné, I. Lengyel, T. Petres, P. Pukli, and I. Vavró: Statisztikai Ismerettár (Statistics dictionary, in Hungarian), (eds.: T. Katona and I. Lengyel), JATEPress, Szeged, 1999.
 6. Csendes, Tibor (ed.): Developments in Reliable Computing. Kluwer, Dordrecht, 1999.
 7. Csendes, Tibor (ed.): Proceedings of the SCAN98, Special Issue of the J. of Reliable Computing, 6(3) 1999.
 8. Tibor Csendes and Tamás Rapcsák (eds.): Special Issue: Proceedings of the XXIV. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 8(2000) 1-92.
 9. Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába (Introduction to Computational Statistics, In Hungarian), Novadat, Györ, 2001. (a short sample)
 10. Tibor Csendes, Sándor Komlósi, and György Meszéna (eds.): Special Issue: Proceedings of the XXV. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 11(2003) 1-101.
 11. Tibor Csendes, András Frank, and Tamás Szántai (eds.): Special Issue: Proceedings of the XXVI. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 13(2005) 211-317.
 12. T. Csendes: Reliable optimization, methods and applications. DSc dissertation. Szeged, 2006.
 13. P.G. Szabó, M.Cs. Markót, T. Csendes, E. Specht, L.G. Casado, and I. García: New Approaches to Circle Packing in a Square - With Program Codes Springer, Berlin, 2007. a short sample
 14. Csendes Tibor: Közelítő és szimbolikus számítások I. Polygon, Szeged, 2007. (Approximative and symbolic calculations, in Hungarian) a sample of the lecture notes
 15. Tibor Csendes, Franco Giannessi, and Saul I. Gass (eds.): Special Issue devoted to Tamás Rapcsák. J. Global Optimization 42(2008) 325-442
 16. Tibor Csendes and József Temesi (eds.): Special Issue: Proceedings of the XXVII. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 14(2008) 329-461
 17. T. Csendes, A. Galántai, and L. Szeidl (eds.): Special Issue in honour of Jenő Egerváry. CEJOR 18(2010) 1-104
 18. T. Csendes, Cs. Ligeti, and J. Vörös: Special Issue: Proceedings of the XXVIII. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 19(2011) 155-249
 19. T. Csendes, J. Povh, L. Zadnik Stirn and J. Zerovnik: Special Issue of the Slovenian Society INFORMATIKA - Section for Operations Research (SDI-SOR). CEJOR 19(2011) 251-389
 20. T. Csendes, L. Zadnik Stirn, and J. Zerovnik: Special Issue of the Slovenian Society INFORMATIKA - Section for Operations Research (SDI-SOR) CEJOR 21(2013) S1-S115
 21. T. Csendes, T. Jordán, and T. Szántai: Special Issue of the XXIX Hungarian OR Conference. CEJOR 21(2013) 663-885
 22. T. Csendes, L. Zadnik Stirn, and J. Zerovnik: Special Issue of the Slovenian S ociety INFORMATIKA - Section for Operations Research (SDI-SOR). CEJOR 23(2015) 523- 722
 23. B. Bertók, T. Csendes, and T. Illés: Special Issue of the VCCAL and the XXX. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 23(2015) 811-967.
 24. Tibor Csendes, Csanád Imreh, and József Temesi: Special Issue on VOCAL, Hungarian OR Conference, and ESI 2015. CEJOR 25(2017) 739-1006
 25. B. Bánhelyi, T. Csendes, B. Lévai, L. Pál, and D. Zombori: The GLOBAL optimization algorithm. Newly Updated with Java Implementation and Parallelization. közlésre elfogadva, SpringerBriefs on Optimization, 2018. Néhány oldal pdf formátumban
Cikkek
 1. Csendes, T.: A simulation study on the chemoton. Kybernetes 13(1984) 79-85. a .pdf file
 2. Csendes Tibor: A chemoton matematikai modelljéről. Alkalmazott Matematikai Lapok 11(1985) 171-181.
 3. Hantos, Z., B. Daróczy, B. Suki, G. Galgóczy and T. Csendes: Forced oscillatory impedance of the respiratory system at low frequencies. J. Appl. Physiol. 60(1986) 123-132.
 4. Csendes, T., B. Daróczy and Z. Hantos: Nonlinear parameter estimation by global optimization: comparison of local search methods in respiratory system modelling. In: System Modelling and Optimization (Lecture Notes in Control and Information Sciences, No. 84, A. Prékopa and B. Straziczky, eds.), Springer, Berlin, 1986, 188-192.
 5. Csendes, T.: Nonlinear parameter estimation by global optimization - efficiency and reliability. Acta Cybernetica 8(1988) 361-370.
 6. Csendes, T.: An interval method for bounding level sets of parameter estimation problems. Computing 41(1989) 75-86.
 7. Hantos, Z., B. Daróczy, T. Csendes, B. Suki and S. Nagy: Modelling of low-frequency pulmonary impedance in the dog. J. Appl. Physiol. 68(1990) 849-860.
 8. Suki, B., T. Csendes and B. Daróczy: Mechanical impedance of the canine diaphragm II. theoretical model and parameter estimation. Medical & Biological Engineering & Computing 28(1990) 367-373.
 9. Csendes, T.: Interval method for bounding level sets: revisited and tested with global optimization problems. BIT 30(1990) 650-657.
 10. Csendes, T.: Test Results of Interval Methods for Global Optimization. IMACS Annals on Computing and Applied Mathematics 12(1991) 417-424.
 11. Csendes, T., B. Daróczy and Z. Hantos: Open problem: optimal measuring signal generation, J. of Global Optimization 2(1992) 225-226.
 12. Csendes, T.: Numerical testing of interval methods for global optimization, In: Optimization: Models, Methods, Solutions, ed. by V.P. Bulatov, Nauka, Novosibirsk, 1992, 338-351 (orosz nyelven).
 13. Csendes T.: Egy klaszterező globális optimalizálási módszer a paraméterbecslési feladat megoldására, Szigma, 23(1992) 17-35.
 14. Csendes, T. and J. Pintér: The impact of accelerating tools on the interval subdivision algorithm for global optimization, European J. of Operational Research 65(1993) 314-320.
 15. Csendes, T. and J. Pintér: A new interval method for locating the boundary of level sets, Int. J. of Computer Mathematics, 49(1993) 53-59.
 16. Csendes, T. and T. Rapcsák: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. I. Basic transformations, J. of Global Optimization, 3(1993) 213-221 a pdf file .
 17. Rapcsák, T. and T. Csendes: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. II. Theoretical background, J. of Global Optimization, 3(1993) 359-375.
 18. Kristinsdottir, B.P., Z.B. Zabinsky, T. Csendes and M.E. Tuttle: Methodologies for tolerance intervals. Interval Computations, 3(1993) 133-147.
 19. Csendes T.: Egy intervallum-aritmetikán alapuló algoritmus a szinthalmazok korlátainak megkeresésére. Alkalmazott Matematikai Lapok, 17(1993) 19-40.
 20. Csendes, T., Z.B. Zabinsky and B.P. Kristinsdottir: Constructing large feasible suboptimal intervals for constrained nonlinear optimization. Annals of Operations Research, 58(1995) 279-293. a pdf file
 21. Ratz, D. and Csendes, T.: On the Selection of Subdivision Directions in Interval Branch-and-Bound Methods for Global Optimization, J. Global Optimization 7(1995) 183-207.
 22. Csendes, T. and D. Ratz: A review of subdivision direction selection in interval methods for global optimization. ZAMM, 76(1996) Suppl. 1, 319-322.
 23. Csendes T.: Automatikus differenciálás, Polygon 6(1996) 33-41.
 24. Csallner, A.E. and T. Csendes: On the convergence speed of interval methods for global optimization, Comput. Math. Appl. 31(1996) 173-178.
 25. Kristinsdottir, B.P., Z.B. Zabinsky, M.E. Tuttle and T. Csendes: Incorporating manufacturing tolerances in optimal design of composite structures, Engineering Optimization 26(1996) 1-23.
 26. Csendes, T. and D. Ratz: Subdivision direction selection in interval methods for global optimization, SIAM J. Num. Anal. 34(1997) 922-938. available from SIAM
 27. Stachó, L.L., Gy. Dömötör, M.I. Bán, T. Csendes: Parallelization strategies and experiences with the dynamically defined reaction path (DDRP) method, J. Molecular Structure (Theochem), 398-399(1997) 111-119
 28. Csendes, T.: Optimization methods for process network synthesis --- a case study, In: Christer Carlsson and Inger Eriksson (eds.): Global & multiple criteria optimization and information systems quality. Abo Academy, Turku, 1998, pp. 113-132. a ps.gz file (100 kbyte)
 29. Csallner, A.E., T. Csendes, and M.Cs. Markót: Multisection in Interval Branch-and-Bound Methods for Global Optimization I. Theoretical Results. J. GLobal Optimization 16(2000) 371-392. a ps.gz file (57 kbyte)
 30. Markót, M.Cs., T. Csendes, and A.E. Csallner: Multisection in Interval Branch-and-Bound Methods for Global Optimization II. Numerical Tests. J. Global Optimization 16(2000) 219-228. a ps.gz file (32 kbyte)
 31. T. Csendes, R. Klatte, D. Ratz: A Posteriori Direction Selection Rules for Interval Optimization Methods, CEJOR 8(2000) 225-236. ( a gzipped postscript file)
 32. Casado, L.G., I. Garcia, T. Csendes: A new multisection technique in interval methods for global optimization, Computing, 65(2000) 263-269. a pdf file
 33. T. Csendes: New subinterval selection criteria for interval global optimization. J. Global Optimization 19(2001) 307-327 (58 kbyte)
 34. Balogh J., Csendes T. es R.P. Stateva: A fázis-stabilitás elemzése egy új célfüggvény és egy globális optimalizálási módszer fölhasználásával, Magyar Kémiai Folyóirat 107(2001) 82-89. ( a .doc file, and a gzipped postscript file ).
 35. Szabo, P.G., T. Csendes, L.G. Casado, and I. García: Equal Circles Packing in a Square I. - Problem Setting and Bounds for Optimal Solutions. In: F. Giannessi, P. Pardalos, and T. Rapcsak (eds.): Optimization Theory - Recent Developments from Matrahaza. Kluwer, Dordrecht, 191-206, 2001. a ps.gz file (128 kbyte)
 36. Casado, L.G., I. García, P.G. Szabo, and T. Csendes,: Equal Circles Packing in a Square II. - New Results for up to 100 Circles Using the TAMSASS-PECS Algorithm. In: F. Giannessi, P. Pardalos, and T. Rapcsak (eds.): Optimization Theory - Recent Developments from Matrahaza. Kluwer, Dordrecht, 207-224, 2001. a ps.gz file (962 kbyte)
 37. Csendes, T.: Interval Analysis: Subdivision Directions in Interval B&B Methods. In: C.A. Floudas and P.M. Pardalos (eds.): Encyclopedia of Optimization, Kluwer, Dordrecht, 2001. a pdf file (166 kbyte)
 38. Casado, L.G., I. García, T. Csendes: A heuristic rejection criterion in interval global optimization algorithms, BIT 41(2001), 683-692. a ps.gz file (552 kbyte)
 39. Vladik Kreinovich and Tibor Csendes: Theoretical Justification of a Heuristic Subbox Selection Criterion for Interval Global Optimization. CEJOR 9(2001) 255-265.
 40. L.G. Casado, I. Garcia, T. Csendes, and V.G. Ruiz: Heuristic Rejection in Interval Global Optimization. JOTA 118(2003) 27-43. A postscript file gzipped
 41. Tibor Csendes: Numerical experiences with a new generalized subinterval selection criterion for interval global optimization. Reliable Computing, 9(2003) 109-125. a postscript file
 42. J. Balogh, T. Csendes, and R.P. Stateva: Application of a stochastic method to the solution of the phase stability problem: cubic equations of state, Fluid Phase Equilibria 212(2003) 257-267. a .doc file
 43. Tibor Csendes: Generalized subinterval selection criteria for interval global optimization. Numerical Algorithms 37(2004) 93-100. a pdf file
 44. A.E. Csallner, T. Csendes, and A.B. Kocsis: Reliable numerical computation in civil engineering. Numerical Algorithms 37(2004) 85-91. a postscript file
 45. János Balogh, Tibor Csendes, Tamás Rapcsák, Some Global Optimization Problems on Stiefel Manifolds, J. Global Optimization 30(2004) 91-101 a postscript file
 46. Tamas Vinko, Jean-Louis Lagouanelle, and Tibor Csendes: A New Inclusion Function for Optimization: Kite - The One Dimensional Case, Journal of Global Optimization 30 (2004): 435-456 a postscript file
 47. Bánhelyi, B. and T. Csendes: A verified computational technique to locate chaotic regions of Henon systems. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, 2004, 297-304 a gzip compressed postscript file
 48. Frits, E.R., E. Rév, Z. Lelkes, M. Markót and T. Csendes: Application of an interval optimization method for studying feasibility of batch extractive distillation. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, 2004, 305-314 a .doc file
 49. Boglárka Tóth and Tibor Csendes: Empirical investigation of the convergence speed of inclusion functions. Reliable Computing 11(2005) 253-273 a postscript file
 50. Balogh János, Csendes Tibor és Rapcsák Tamás: Globális optimalizálás Stiefel-sokaságokon - egy érdekes diszkretizálási eredmény. Alkalmazott Matematikai Lapok 22(2005) 163-176. egy postscript file
 51. P.G. Szabó, M.C. Markót, and T. Csendes: Global Optimization in Geometry - Circle Packing into the Square. In Essays and Surveys in Global Optimization, Ed. by C. Audet, P. Hansen, and G. Savard, Kluwer, Dordrecht, 2005, 233-266. a postscript file.
 52. M.C. Markót and T. Csendes: A new verified optimization technique for the "packing circles in a unit square" problems. SIAM J. on Optimization 16(2005) 193-219 a gzipped postscript file
 53. M.C. Markot, J. Fernandez L.G. Casado and T. Csendes: New interval methods for constrained global optimization. Mathematical Programming 106(2006) 287-318 a postscript file
 54. Mihály Csaba Markót and Tibor Csendes: A reliable area reduction technique for solving circle packing problems. Computing 77 (2006) 147-162. a pdf file
 55. Tibor Csendes, Barnabás M. Garay, and Balázs Bánhelyi: A verified optimization technique to locate chaotic regions of Hénon systems. J. of Global Optimization 35(2006) 145-160. a .pdf file
 56. Frits, M.C. Markót, T. Csendes, Z. Lelkes, Z. Fonyó, and E. Rév: Finding limiting flows of batch extractive distillation with interval arithmetic. AIChE J. 52(2006) 3100-3108. a .pdf file
 57. B. Bánhelyi, T. Csendes, B.M. Garay, and L. Hatvani: Computer assisted proof of chaotic behaviour of the forced damped pendulum. Folia FSN Universitatis Masarykianae 16(2006) 9-20. a .pdf file
 58. Tibor Csendes, Balázs Bánhelyi, and László Hatvani: Towards a computer-assisted proof for chaos in a forced damped pendulum equation. J. Computational and Applied Mathematics 199(2007) 378-383. a pdf file
 59. B. Tóth, J. Fernández, and T. Csendes: Empirical convergence speed of inclusion functions for facility location problems. J. of Computational and Applied Mathematics 199(2007) 384-389. a pdf file
 60. Chandra Sekhar Pedamallu, Linet Özdamar, and Tibor Csendes: Symbolic Interval Inference Approach for Subdivision Direction Selection in Interval Partitioning Algorithms. J. Global Optimization 37(2007) 177-194. a .doc file
 61. Chandra Sekhar Pedamallu, Linet Özdamar, and Tibor Csendes: An interval partitioning approach for continuous constrained optimization. In Models and Algorithms in Global Optimization. Springer, 2007, 73-96. a .pdf file
 62. Balázs Bánhelyi, Tibor Csendes, and Barnabas M. Garay: Optimization and the Miranda approach in detecting horseshoe-type chaos by computer. Int. J. Bifurcation and Chaos 17(2007) 735-748. a .pdf file
 63. Balázs Bánhelyi, Tibor Csendes, and Barnabás M. Garay: Rigorous lower bounds for the topological entropy via a verified optimization technique. Proceedings of the SCAN-2006 Conference, IEEE, 2007, 10. a .pdf file
 64. Frits, M.C. Markót, T. Csendes, Z. Lelkes, Z. Fonyó, and E. Rév: Use of interval optimization for finding limiting flows of batch extractive distillation. J. Global Optimization 38(2007) 297-313. a .doc file
 65. L. Pál and T. Csendes: Improvements on the GLOBAL Optimization Algorithm with Numerical Tests. Proc. ICAI, Eger, Hungary, Vol. 2., 2007, 101-109. a .pdf file
 66. Tibor Csendes, László Pál, J. Oscar H. Sendín, Julio R. Banga: The GLOBAL Optimization Method Revisited. Optimization Letters 2(2008) 445-454. a .pdf file
 67. B. Bánhelyi, T. Csendes, B.M. Garay, and L. Hatvani: A computer-assisted proof for Sigma_3-chaos in the forced damped pendulum equation. SIAM J. on Applied Dynamical Systems 7(2008) 843-867. a pdf file
 68. Chandra Sekhar Pedamallu, Linet Özdamar, Tibor Csendes, and Tamás Vinkó: Efficient Interval Partitioning for Constrained Global Optimization. J. of Global Optimization 42(2008) 369-384. a pdf file
 69. T. Csendes: Interval Analysis: Algorithmic improvements using a heuristic parameter, RejectIndex for interval optimization. Encyclopedia of Optimization, Springer-Verlag, Berlin, Part I., pp. 30-33, 2008. a pdf file
 70. José-Oscar H. Sendín, Julio R. Banga, and Tibor Csendes: Extensions of a Multistart Clustering Algorithm for Constrained Global Optimization Problems. Industrial & Engineering Chemistry Research 48(2009) 3014-3023 a .doc file
 71. T. Csendes: Interval Analysis and Verification of Mathematical Models. In: P. Baveye, J. Mysiak, and M. Laba(Eds.): Uncertainties in Environmental Modelling and Consequences for Policy Making, Springer, Berlin, 2009, 79-100. a pdf file
 72. L. Pál and T. Csendes: INTLAB implementation of an interval global optimization algorithm. Optimization Methods and Software 24(2009) 749-759. a pdf file
 73. L. Pál and T. Csendes: Efficient estimation of loads in service networks. Proceedings of the ICAI 2010 - 8th International Conference on Applied Informatics. Eger, 2010, Vol 2, 247-254 a pdf file
 74. T. Csendes and E. Antal: PageRank based network algorithms for weighted graphs with applications to wine tasting and scientometrics. Proceedings of the ICAI 2010 - 8th International Conference on Applied Informatics. Eger, 2010, Vol 2, 209-216 a pdf file
 75. K. Veress and T. Csendes: Parameter estimation of flow-measurement in digital angiography. Acta Cybernetica 20(2011) 189-206. a pdf file
 76. C.S. Pedamallu, A. Kumar, T. Csendes, and J. Pósfai: An Interval Partitioning Algorithm for Constraint Satisfaction Problems. Int. J. of Modelling, Identification and Control 14(2011) 133-140. a pdf file
 77. L. Pál and T. Csendes: Egy intervallum alapú globális optimalizálási módszer és alkalmazása szenzor lokalizálási feladatra. Alkalmazott Matematikai Lapok 28(2011) 17-39. a pdf file
 78. L. Pál, T. Csendes, M.Cs. Markót, and A. Neumaier: Black-box optimization benchmarking of the GLOBAL method. Evolutionary Computation 20(2012) 609-639. a pdf file
 79. E. Antal, T. Csendes, and J. Virágh: Nonlinear Transformations for the Simplification of Unconstrained Nonlinear Optimization Problems. CEJOR 21(2013) 665-684. a pdf file
 80. B. Bánhelyi, T. Csendes, T. Krisztin, and A. Neumaier: Global attractivity of the zero solution for Wright's equation. SIAM J. on Applied Dynamical Systems 13(2014) 537-563. a pdf file
 81. Csendes Tibor és Kozma Attila: Vödrök optimális pakolása raklapokra. Alkalmazott Matematikai Lapok 31(2014) 99-108. egy doc állomány
 82. Tibor Csendes, István Bársony, István Szalay: Optimization in Surgical Operation Design. ICAI-2014 Proceedings, Eger, (Volume 2. pp. 245-253) doi: 10.14794/ICAI.9.2014.2.245 a pdf file
 83. A. London, T. Németh, A. Pluhár, and T. Csendes: A local PageRank algorithm for e valuating the importance of scientific articles. Annales Mathematicae et Informaticae 44(2015) 131-140 a pdf file
 84. E. Antal and T. Csendes: Nonlinear Transformations for Simplifying Optimization Problems. Acta Cybernetica 22(2016) 715-733 a pdf file
 85. M. Csete, G. Szekeres, A. Szenes, B. Bánhelyi, T. Csendes, and G. Szabó: Optimized Superconducting Nanowire Single Photon Detectors to Maximize Absorptance. Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 65, 81-108, 2016 a pdf file
 86. A. Szenes, B. Bánhelyi, L.Z. Szabó, G. Szabó, T. Csendes, M. Csete: Enhancing diamond color center fluorescence via optimized plasmonic nanorod configuration Plasmonics 12(2017) 1263-1280. a link
 87. M Csete, A Szenes, D Maráczi, B Bánhelyi, T Csendes, G Szabó: Plasmonic structure integrated single-photon detectors optimized to maximize polarization contrast. IEEE Photonic Journal 9(2017) Paper 1609.04850. a link
 88. E Tóth, A Szalai, A Somogyi, B Bánhelyi, E Csapó, I Dékány, T Csendes, M Csete: Detection of biomolecules and bioconjugates by monitoring rotated grating-coupled surface plasmon resonance. Optical Materials Express 7(2017) 3181-3203. a link
 89. A. Szenes, B. Bánhelyi, L Zs. Szabó, G. Szabó, T. Csendes, and M. Csete: Improved emission of SiV diamond color centers embedded into concave plasmonic core-shell nanoresonators. Scientific Reports 7(2017) Article number: 13845. a link
 90. Csendes Tibor és Dobjánné Antal Elvira: Nemlineáris szimbolikus transformációk optimalizálási feladatokra. Szigma 48(2017) 33-46 egy pdf állomány
 91. B. Bánhelyi, T. Csendes, A. Mester, J. Mikó, and J. Horváth: When to sell the ill cow? Review on Agriculture and Rural De velopment 6(2017) 10-14 a pdf file
 92. B. Bánhelyi, T. Csendes, T. Krisztin, and A. Neumaier: A bounding scheme for proving the Wright conjecture on delayed differential equations. Acta Polytechnica Hungarica 15(2018) 163-175 a pdf file
 93. Jozsef Horvath, B Banhelyi, T Csendes, Edit Miko: Professional and Economic Reasons for Adoption of Precision Dairy Farming. Lucrari Stiintifice Management Agricol 21(2019) 39-43 a pdf file
 94. B. Banhelyi, T. Csendes, and L. Hatvani: On the existence and stabilization of an upper unstable limit cycle of the damped forced pendulum. Accepted for publication, J. Computational and Applied Mathematics, 2020. online version , a pdf file
 95. Bendeguz Toth; Andras Szenes; David Marczi; Balazs Banhelyi; Tibor Csendes; Maria Csete: Polarization independent high absorption efficiency single-photon detectors based on three-dimensional integrated superconducting and plasmonic pat terns. IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics 2020, DOI: 10.1109/JSTQE.2020.2987131
 96. Tibor Csendes, Nandor Balogh, Balazs Banhelyi, Daniel Zombori, Richard Toth, and Istvan Megyeri: Adversarial Example Free Zones for Specific Inputs and Neural Networks. Proc. ICAI, Eger, Hungary, 2020, 76-84, a pdf file
 97. D. Zombori, B. Banhelyi, T. Csendes, I. Megyeri, M. Jelasity: Fooling a Complete Neural Network Verifier. Proc. ICLR, 2021, a pdf file
 98. Tibor Csendes: Interval Based Verification of Adversarial Example Free Zones for Neural Networks - Dependency Problem. Annales Mathematicae et Informaticae, 2024, DOI: 10.33039/ami.2024.02.002. a pdf file
 99. Tibor Csendes and Elvira D. Antal: Nonlinear Symbolic Transformations for Interval Optimization Problems. Preprint, 2023. a pdf file
 100. Violetta Toth, Emilia Heinc, Edit Miko, Tibor Csendes, and Balazs Banhelyi:Profitability Optimization of Dairy Farms: The Effect of Pregnancy Rate and Culling Decision. Animals 14(2024) 18 a link
Kutatási jelentések
 1. Csendes, T.: Two non-derivative implementations of Boender et al.'s global optimization method: numerical performance. A Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Közleményei, 1985/2., JATE, Szeged.
 2. Csendes, T., B. Daróczy and Z. Hantos: Nonlinear parameter estimation by global optimization: comparison of local search methods in respiratory system modelling. A Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Közleményei, 1986/2., JATE, Szeged.
 3. Csendes, T.: A test problem for measuring the reliability of global optimization methods. A Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Közleményei, 1986/7., JATE, Szeged.
 4. Suki, B., Z. Hantos, B. Daróczy and T. Csendes: Mechanical impedance of the canine diaphragm. A Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Közleményei, 1986/8., JATE, Szeged.
 5. Csendes Tibor: A GLOBAL szubrutin felhasználói leírása. A Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Közleményei, 1986/9., JATE, Szeged.
 6. Csendes, T. and T. Rapcsák: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. I. Basic transformations, SZTAKI Közlemények LORDS WP 91-1.
 7. Rapcsák, T. and T. Csendes: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. II. Theoretical background, SZTAKI Közlemények LORDS WP 91-2.
 8. Balogh, J., T. Csendes, and T. Rapcsák: Some global optimization problems on Stiefel manifolds. LORDS Working Paper 2003-3, MTA SZTAKI, Budapest, 2003.
 9. A. Neumaier, M. Fuchs, E. Dolejsi, T. Csendes, J. Dombi, B. Bánhelyi, Z. Gera: Application of clouds for modeling uncertainties in robust space system design, Final Report, ARIADNA Study 05/5201, European Space Agency (ESA), 2007. a pdf file
Előadáskivonatok és egyéb közlemények
 1. Csendes Tibor: A prebiológiai chemoton számítógépes szimulációja. Számítástechnikai és Kibernetikai Módszerek Alkalmazása az Orvostudományban és a Biológiában, az NJSZT 10. Kollokviuma, Szeged, 1980., 15-21.
 2. Csendes Tibor: A chemotonok stabilitásának matematikai vizsgálata. A Magyar Biológiai Társaság XIV. Vándorgyűlése -- Előadások Ismertetése, Kecskemét, 1980., 64.
 3. Békés, F., M. Hidvégi, T. Csendes és T. Gánti: Simulation of the functioning of the first living systems - the prebiotic chemotons. Symposion on Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague, 1981, 77-88.
 4. Csendes Tibor: Az absztrakt és a prebiológiai chemoton modellezése. A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Nívódíjas Pályamunkái, Budapest, 1982. III. kötet, 502-505.
 5. Csendes Tibor, Hantos Zoltán és Daróczy Bálint: A légzőrendszer mechanikai impedancia-modelljeinek identifikálása. Számítástechnikai és Kibernetikai Módszerek Alkalmazása az Orvostudományban és a Biológiában, az NJSZT 11. Kollokviuma, Előadáskivonatok, Szeged, 1982., 71.
 6. Csendes Tibor, Hantos Zoltán és Daróczy Bálint: A légzőrendszer mechanikai impedancia-modelljeinek identifikálása. Számítástechnikai és Kibernetikai Módszerek Alkalmazása az Orvostudományban és a Biológiában, az NJSZT 11. Kollokviuma, Szeged, 1982., 101-109.
 7. Hantos, Z., G. Galgóczy, B. Daróczy, T. Csendes and J. Klebniczki: A lumped parameter model of the upper airway. Bull. Eur. Physiopath. Resp. 18(1982) 48-49.
 8. Csendes Tibor: Egy gradiensmentes, klaszterező globális optimalizáló eljárás. XIV. Magyar Operációkutatási Konferencia - Előadáskivonatok, Kaposvár, 1984., 14.
 9. Suki Béla, Hantos Zoltán, Daróczy Bálint és Csendes Tibor: A felső légutak mechanikai tulajdonságai. A Magyar Élettani Társaság IL. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, Szeged, 1984., 46.
 10. Galgóczy Gábor, Hantos Zoltán, Daróczy Bálint és Csendes Tibor: A kényszerrezgéses módszer alkalmazhatósága a bronchiális obstrukció és a tüdő és mellkasfal szöveti ellenállásának kimutatásában. A Magyar Élettani Társaság IL. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, Szeged, 1984., 48.
 11. Hantos, Z., B. Daróczy, B. Suki, G. Galgóczy and T. Csendes: Total respiratory, pulmonary, and chest wall impedances at low frequencies. Abstracts of the 19th Annual Congress of the European Society for Clinical Respiratory Physiology, The Hague, 1985, 55.
 12. Csendes, T., B. Daróczy and Z. Hantos: Parameter estimation by global optimization. Abstracts of the 12th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Budapest, 1985, 86-87.
 13. Galgóczy, G., Z. Hantos, B. Daróczy and T. Csendes: Applicability of forced oscillations for detecting bronchial obstruction and estimating tissue resistance. Acta Physiol. Hung. 66(1985) 249.
 14. Suki, B., Z. Hantos, B. Daróczy and T. Csendes: Mechanical properties of supraglottic airways. Acta Physiol. Hung. 66(1985) 289.
 15. Hantos, Z., T. Csendes and B. Daróczy: Identification of models of respiratory mechanics by a global optimization technique. Bull. Eur. Physiopath. Resp. 22(1986) Suppl. 8, 108S.
 16. Suki Béla, Hantos Zoltán, Daróczy Bálint and Csendes Tibor: A kutya-rekeszizom pasz-szív mechanikai tulajdonságai. A MÉT LI. Vándorgyűlése, Keszthely, 1986, E97.
 17. Suki, B., Z. Hantos, B. Daróczy and T. Csendes: Mechanical impedance of the canine diaphragm. 5th Meeting of the European Society of Biomechanics, West-Berlin, 1986, 262. Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Balatonföldvár, 1986., 6.
 18. Hantos, Z., B. Suki, T. Csendes and B. Daróczy: Constant-phase modelling of pulmonary tissue impedance. Bull. Europ. Physiopath. Resp., 23(1987) Suppl. 12, 325S.
 19. Csendes, T.: An interval global optimization method for parameter estimation problems. EURO IX, Paris, 1988, 120-121.
 20. Csendes, T.: Global optimization using interval arithmetic. Volume of Abstracts, International School-Seminar Optimization Methods and Their Applications, Baikal, 1989, 25.
 21. Csendes, T.: Global optimization and sensitivity analysis using interval arithmetic. Abstracts of the 10th International Conference on Mathematical Programming, Galyatető, 1990, 7-8.
 22. Csendes, T.: Numerical techniques for sensitivity analysis based on interval arithmetic. 5th Conference on Numerical Methods, Miskolc, 1990, 20.
 23. Csendes, T.: Test results of interval methods for global optimization. SCAN-90, Albena, 1990, 72-73.
 24. Csendes, T. and T. Rapcsák: Nonlinear parameter transformations for unconstrained optimization I. - basic approach. Abstracts of the II. Workshop on Global Optimization, Sopron, 1990, 4-5.
 25. Rapcsák, T. and T. Csendes: Nonlinear parameter transformations for unconstrained optimization II. - theoretical background. Abstracts of the II. Workshop on Global Optimization, Sopron, 1990, 36-37.
 26. Csendes, T.: DERIVE - 2000 év matematikatudása egy floppydiszken. Polygon 2(1992) 111-116.
 27. Csendes, T.: On the space complexity of interval global optimization algorithms. 11th Int. Conf. on Mathematical Programming, Mátrafüred, Hungary, 1992, 4.
 28. Csendes, T.: Memory efficient interval subdivision algorithms for global optimization. TIMS/ORSA Meeting, Orlando, Florida, 1992, 89.
 29. Csendes, T.: On the space complexity of interval global optimization algorithms. EURO/TIMS Conference, 1992, Helsinki, 155.
 30. Csendes, T., Z.B. Zabinsky and B.P. Kristinsdottir: Global optimal solutions with tolerances and practical composite design. Symposium on Applied Mathematical Programming and Modeling, Budapest, 1993, Volume of Extended Abstracts, 110-112.
 31. Csendes Tibor, Birna P. Kristinsdottir és Zelda B. Zabinsky: Javított hatékonyságú algoritmusok feltételes nemlineáris optimalizálási feladatok toleranciával való megoldására, A XXI. Magyar Operációkutatási Konferencia előadáskivonatai, Szeged, 1993, 12-13.
 32. Csendes, T., Z.B. Zabinsky and B.P. Kristinsdottir: Improved algorithms for tolerances in constrained nonlinear optimization, SCAN-93: IMACS-GAMM Symposium, Vienna, Austria 1993, 39-40.
 33. Csendes, T.: The role of the interval subdivision direction selection rule in branch-and-bound algorithms for global optimization, XIIth International Conference on Mathematical Programming, Mátrafüred, Hungary 1994, 10.
 34. Csendes, T. and D. Ratz: Recent improvements in interval methods for global optimization, 15th International Symposium on Mathematical Programming, Ann Arbor, USA, 1994, 60.
 35. Csendes, T.: The role of the interval subdivision direction selection rule in branch-and-bound algorithms for golbal optimization, EURO XIII, Glasgow, 1994, 58.
 36. Csallner, A.E. and T. Csendes: Convergence speed of interval methods for global optimization, 6th Int. Conf. on Numerical Methods, Miskolc, 1994, 14.
 37. Csendes, T. and D. Ratz: Subdivision Direction Selection in Interval Methods for Global Optimization, ICIAM95, Hamburg, Book of Abstracts, 1995, 195.
 38. Csallner, A.E. and Csendes, T.: Convergence Speed of Interval Methods for Global Optimization and the Joint Effects of Algorithmic Modifications, SCAN-95, Wuppertal, 1995, Volume of Abstracts, 33.
 39. Csendes, T.: Interval Methods for Global Optimization and their Application, SCAN-95, Wuppertal, 1995, Volume of Abstracts, 34.
 40. Csendes, T. and D. Ratz: Subdivision Direction Selection in Interval Methods for Global Optimization, SCAN-95, Wuppertal, 1995, Volume of Abstracts, 35.
 41. Csallner, A.E. and Csendes, T.: Convergence Speed of Interval Methods for Global Optimization and the Joint Effects of Algorithmic Modifications, IIIrd Workshop on Global Optimization, Szeged, 1995, Volume of Extended Abstracts, 23.
 42. Csendes, T.: Global Optimization Methods for Process Network Synthesis, IIIrd Workshop on Global Optimization, Szeged, 1995, Volume of Extended Abstracts, 24.
 43. Csendes, T.: Report on the Third Workshop on Global Optimization. Optima 49(1996) 10-11.
 44. Csendes, T.: Comparative Study of Global Optimization Methods for Process Network Synthesis, XIII. Int. Conf. on Mathematical Programming, Mátraháza, 1996, Abstracts, 10.
 45. Csendes, T.: Interval Optimization Methods for Process Network Synthesis, Interval'96, Würzburg, 1996, Extended Abstracts, 33.
 46. Csendes, T.: R. Hammer, M. Hocks, U. Kulisch, D. Ratz: C++ Toolbox for Verified Computing - Basic Numerical Problems. Book review, J. Global Optimization 10(1997) 105-106.
 47. Csendes, T., M.Cs. Markót, A.E. Csallner: Multisection in Interval Methods for Global Optimization, Abstracts of the ismp97, Lausanne, 1997, 69.
 48. Csallner, A.E., T. Csendes, M.Cs. Markót: Convergence Properties for Multisplitting Interval Methods for Global Optimization, IMACS/GAMM SCAN-97 Conference, pp. V5-V8, Lyon, 1997.
 49. Csendes T., M.Cs. Markót, A.E. Csallner A.E.: Multisection in Interval Methods for Global Optimization, IMACS/GAMM SCAN-97 Conference, pp. V9-V12, Lyon, 1997.
 50. Csallner András Erik, Csendes Tibor, Markót Mihály Csaba: Szeletelő intervallumfelosztási globális optimalizáló eljárások konvergenciatulajdonságai, A XXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, 18., Pécs, 1997.
 51. Csendes Tibor: Garantált megbízhatóságú optimalizálás, A XXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, 19., Pécs, 1997.
 52. Markót Mihály Csaba, Csendes Tibor és Csallner András Erik: Multisection intervallum-felosztási stratégiák globális optimalizáló algoritmusokban, A XXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, 39., Pécs, 1997.
 53. Csendes, Tibor: Joó, István: Remark on Ky Fan convexity. (Publ. Math. Debrecen, 49(1996) 317-319), Review, Zentralblatt für Mathematik, 1997.
 54. Csendes, Tibor: Klafszky, Emil; Hajdú, Miklós: A new CMP time-cost trade-offs algorithm. (Alkalmazott Matematikai Lapok, v. 17(3-4), 211-223 (1993)), Review, Zentralblatt für Mathematik, 1998.
 55. Csendes, Tibor: Béres, László; Illés, Tibor: Computational investigation of the covering number of finite projective planes with small order. (Alkalmazott Matematikai Lapok, v. 17(3-4), 397-411 (1993)), Review, Zentralblatt für Mathematik, 1998.
 56. Csendes, Tibor: Mészáros, Csaba: On the modifications of the affine scaling algorithm for linear programming. (Alkalmazott Matematikai Lapok, v. 17(1-2), 185-194 (1993)), Review, Zentralblatt für Mathematik, 1998.
 57. Csallner, A.E. and T. Csendes: A study on the termination of interval subdivision methods for global optimization. Book of Abstracts, Conf. on Numerical Methods and Computational Mechanics, Miskolc, 1998, 20-21.
 58. Casado, L.G., I. García, and T. Csendes: A Heuristic Criterion in Interval Global Optimization. Volume of Extended Abstract of SCAN-98, Budapest, 1998, 18-20.
 59. Csendes, T., L.G. Casado, and I. García: Adaptive Multisection in Interval Global Optimization. Volume of Extended Abstract of SCAN-98, Budapest, 1998, 27-29.
 60. Csendes, T. and A.E. Csallner: Development of global optimization procedures. Scientific and Educational Activity at the Faculty of Natural Sciences of JATE University 1995-1997, Szeged, Hungary, 1998. I4-6
 61. Csendes, T.: SCAN-98: an IMACS/GAMM International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic and Validated Numerics, Reliable Computing, 5(1999) pp. 101-102.
 62. Csendes, T.: Convergence properties of interval global optimization algorithms with a new class of interval selection criteria. Abstracts of the XIV. Int. Conf. on Math. Programming, Matrahaza, Hungary, 1999, pp. 11-12.
 63. Csendes, T.: Convergence properties of interval global optimization algorithms with a new class of interval selection criteria. Abstracts of GO.99, Firenze, 1999, 26-29.
 64. Szabó, P.G., T. Csendes, L.G. Casado, and I. García: Lower bounds for equal circles packing in a square problem using the TAMSASS-PECS stochastic algorithm. Abstracts of GO.99, Firenze, 1999, 122-126.
 65. Csendes Tibor: Intervallumos globális optimalizálási algoritmusok konvergencia-tulajdonságai egy új intervallum kiválasztási szabály osztályra. A XXIV. Magyar Operaciókutatási Konferencia Előadaskivonatai, Veszprém, 1999., 25-26.
 66. Balogh János, Csendes Tibor és Stateva P. Roumiana: A fázis-stabilitás elemzése egy új célfüggvény és egy globális optimalizálási módszer fölhasználásával. A XXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Veszprém, 1999., 21-22.
 67. Szabó Péter Gábor, Csendes Tibor, L.G. Casado és I. García: Körelhelyezések a négyzetben. A XXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadaskivonatai, Veszprém, 1999., 58.
 68. Markót Mihály Csaba és Csendes Tibor: Garantált megbízhatósagú algoritmus körpakolási feladatok optimumának ellenőrzésére. A XXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Veszprém, 1999., 44-45.
 69. Csendes Tibor: Globális optimalizálási eljárások (intervallum-módszer, genetikus algoritmusok és szimulált hőkezelés). A Kemometria-99 konferencia előadáskivonatai, Szeged, 1999, 2.
 70. Balogh János, Csendes Tibor és Stateva R.P.: A fázis-stabilitás elemzése egy új célfügvény és egy globális optimalizálási módszer fölhasználásával. A Kemometria-99 konferencia előadáskivonatai, Szeged, 1999, 25.
 71. Tibor Csendes, Zoltán Fülöp: Preface of the Special Issue of the CSCS Conference. Acta Cybernetica 14 (1999) 215.
 72. Csendes, Tibor: Marton, Laszlo: A Label-Setting Algorithm for Calculating Shortest Path Trees in Sparse Networks. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 19(1999) 115-132), Review, Zentralblatt fur Mathematik, 2000.
 73. Csendes, Tibor: Klafszky, Emil, Malyusz, Levente: The Exponential Barrier Programming, as an Analitical Approximation of the Linear Programming. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 14 (1999) 199-216), Review, Zentralblatt fuer Mathematik, 2000
 74. Csendes, Tibor: Nedli, Peter: Computation of Elastic-Plasitc Plane Frames by Mathematical Programming in Case of First, Second and Third Order Theory. (Alkalmazott Matewmatikai Lapok, 14 (1999) 185-198), Review, Zentralblatt fur Mathematik, 2000.
 75. Tibor Csendes and Tamás Rapcsák: Editorial (Special Issue: Proceedings of the XXIV. Hungarian Operations Research Conference), CEJOR 8(2000) 1-2.
 76. Tibor Csendes: New subinterval selection criteria for interval global optimization, Abstracts of the EURO XVII Conf. Budapest, 2000, pp. 133.
 77. Janos Balog, Tibor Csendes, R.P. Stateva: A new global optimization technique for chemical phase equilibrium problems. Abstracts of the EURO XVII. Conf. Budapest, 2000, pp. 134.
 78. Tibor Csendes: Preface. Volume of extended abstracts of the CSCS Conference, Szeged, 2000, p. 3.
 79. János Balogh, Tibor Csendes and Roumiana P. Stateva: A new global optimization technique for chemical phase equilibrium problems. Volume of extended abstracts of the CSCS Conference, Szeged, 2000, p. 16.
 80. Tibor Csendes: New interval selection rules for interval optimization methods, Abstracts of the SCAN2000 Conference, 2000, Karlsruhe, pp. 165-166.
 81. Csendes Tibor and Mihaly Csaba Markot: On a cutting stock problem of the metal industry (in Hungarian), KESZ Ltd., Szeged, 2000.
 82. Csendes Tibor and Mihaly Csaba Markot: On a cutting stock problem of the metal industry II (in Hungarian), KESZ Ltd., Szeged, 2000.
 83. Csendes, T., A.E. Csallner: Nonlinear and Global Optimization. Research at the Institute of Informatics, University of Szeged, 1998-2001, Szeged, 2001. a postscript file
 84. Csendes Tibor: Egy új intervallum-kiválasztási szabály intervallumos globális optimalizálásra. A XXV. Magyar Operációkutatási Konferencia Elöadáskivonatai kötete, Debrecen, 2001, 27. o.
 85. Szabó Péter Gábor és Csendes Tibor: Lázár Dezsö és a kongruens körök négyzetben való legsürübb pakolásának problémájához. Magyar Tudomány, 8:984-985, 2001.
 86. Csendes Tibor: Szamitas garantalt pontossaggal I., Szamabrazolasi lehetosegek (Computation with garantied reliability I, In Hungarian), Termeszet Vilaga, 132-134 (2001) a 52 kbyte .rtf file
 87. Csendes Tibor: Szamitas garantalt pontossaggal II., (Computation with garantied reliability II, In Hungarian), Termeszet Vilaga, 180-183 (2001) a 48 kbyte .rtf file
 88. Balogh János, Rapcsák Tamás, Csendes Tibor és Tóth Boglárka: Globális optimalizálás Stiefel sokaságokon. A XXV. Magyar Operációkutatási Konferencia Elöadáskivonatai kötete, Debrecen, 2001, 14-15. o.
 89. Markót Mihály Csaba, Csendes Tibor, Schell Ferenc és Szabó András: Egy fémipari szabási feladatról. A XXV. Magyar Operációkutatási Konferencia Elöadáskivonatai kötete, Debrecen, 2001, 69. o.
 90. Markót Mihály Csaba, Csendes Tibor, José Fernandez Hernandez és Leocadio Gonzalez Casado: Új intervallumos módszerek korlátos globális optimalizálási feladatok megoldására. A XXV. Magyar Operációkutatási Konferencia Elöadáskivonatai kötete, Debrecen, 2001, 70. o.
 91. T. Csendes and Z. Fülöp: Preface to the special issue devoted to the papers of the CSCS-2000 conference, Acta Cybernetica 15(2) 2001.
 92. Csendes Tibor: Az informatika a környezeti biztonság szolgálatában. "A jövö kapujában" Nemzetközi Környezetbiztonsági Tudományos Konferencia, Szeged, 2001. november 22.
 93. Csendes, T.: A new interval selection technique for global optimization. SIAM Conf. on Optimization, Toronto, Canada, Final Program and Abstracts, 2002, 85.
 94. Lagouanelle, J.-L., T. Csendes, and T. Vinko: Kite: a new inclusion function for optimization. SIAM Conf. on Optimization, Toronto, Canada, Final Program and Abstracts, 2002, 43.
 95. Casado, L.G., J.F. Hernandez, M. Markot, and T. Csendes: New interval methods for constrained global optimization. SIAM Conf. on Optimization, Toronto, Canada, Final Program and Abstracts, 2002, 99.
 96. Csendes, T., L. Casado, and I. Garcia: The application fields of the RejectIndex parameter in interval methods for global optimization. Validated Computing, Toronto, 2002, Extended Abstracts, 49-51.
 97. Markot, M.Cs., T. Csendes, J.F. Hernandez, and L. Casado: A numerical study on a new heuristical decision index for interval global optimization. Validated Computing, Toronto, 2002, Extended Abstracts, 112-113.
 98. Vinko, T., J.-L. Lagouanelle, and T. Csendes: KIte: a new inclusion function for optimization. Validated Computing, Toronto, 2002, Extended Abstracts, Validated Computing, Toronto, 2002, Extended Abstracts, 179-181.
 99. Balogh, János, Rapcsák, Tamás, and Csendes, Tibor, Global optimization on Stiefel manifolds, NMCM-2002 Book of Abstracts, pp. 19-21., July 15-19, 2002, Miskolc, Hungary.
 100. J. Balogh, T. Csendes, and R.P. Stateva, Application of a stochastic method to the solution of the phase stability problem: cubic equations of state, ECTP2002 Book of Abstracts, pp. 306-308. Imperial College, London, 1-4 September, 2002.
 101. Balogh, J., T. Csendes, and R.P. Stateva, Application of a Stochastic Method to the Solution of the Phase Stability Problem: Cubic Equations of State, 15 pages, Proceedings of ECTP2002 Conference, Imperial College, London, 1-4 September, 2002.
 102. Tibor Csendes: Nonlinear and Global Optimization. Scientific Research at the Institute of Informatics of the University of Szeged, 1998-2002, Szeged, 2002, pp. 5-7.
 103. Tibor Csendes: A new interval selection technique for global optimization. SCAN2002 Book of Abstracts, Paris, 2002, 99.
 104. T. Csendes, S. Komlósi, and Gy. Meszéna (eds.): Editorial (Special Issue: Proceedings of the XXV. Hungarian Operations Research Conference), CEJOR 11(2003) 1-2.
 105. Frits, E.R.; Rév, E.; Lelkes, Z.; Markót, M.; Csendes, T.: "Szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatósági vizsgálata intervallum-aritmetikai optimalizáló módszerrel" (Feasibility study of batch extractive distillation with interval-arithmetics based optimizer), proc. MKN?04 (of Days of Chemical Engineering ?04), ISBN 963 9495 37 9, MÜKKI, Veszprém, 2004. április 20-22,.; p. 306-309
 106. T. Csendes and B. Bánhelyi: A verified computational technique to locate chaotic regions of Hénon systems. SCAN-2004 Conference Book of Abstracts, Fukuoka, 2004, 47.
 107. M.Cs. Markót and T. Csendes: A reliable method for verifying structural optimality of circle packing configurations in the unit square. SCAN-2004 Conference Book of Abstracts, Fukuoka, 2004, 81.
 108. B. Tóth, J. Fernández, and T. Csendes: A comprehensive study on the convergence speed and efficiency of inclusion functions for facility location problems. SCAN-2004 Conference Book of Abstracts, Fukuoka, 2004, 113.
 109. B. Bánhelyi and T. Csendes: A verified optimization technique to prove and locate chaotic regions. VOCAL Conference Abstracts, Veszprém, 2004, 28.
 110. T. Csendes and B. Bánhelyi: Verified computational methods to prove mathematical theorems. GAMMS 76th Annual Meeting, Abstracts part 2, Luxemburg, 2005, 296.
 111. B. Bánhelyi, T. Csendes, L. Hatvani, and B. Garay: A computer-assisted proof for chaos in the case of a forced damped pendulum equation. 17th EURO Mini Conference: Continuous Optimization in Industry, Pécs, 2005, 30-31.
 112. B. Bánhelyi, T. Csendes, L. Hatvani, and B. Garay: A computer-assisted proof and location of chaos: the case of a forced damped pendulum equation. Int. Conf. in Memoriam Gyula Farkas, Cluj-Napoca, 2005, 7-8.
 113. B, Bánhelyi, T. Csendes, and B. Garay: A global optimization model for locating chaos: numerical results. Proc. of the Int. Workshop on Global Optimization, Almeria, 2005, 35-37.
 114. A.E. Csallner, T. Csendes, and A.B. Kocsis: Reliable optimization in civil engineering- structural and numerical optimization of civil engineering problems. Proc. of the Int. Workshop on Global Optimization , Almeria, 2005, 77-80.
 115. T. Csendes, B. Bánhelyi, and B. Garay: A global optimization model for locating chaos. Proc. of the Int. Workshop on Global Optimization , Almeria, 2005, 81-84.
 116. E. Frits, A. Baharev, Z. Lelkes, M.Cs. Markót, Z. Fonyó, E. Rév, and T. Csendes: Application of interval arithmetic for exploring feasibility of extravtive distillation variants. Proc. of the Int. Workshop on Global Optimization , Almeria, 2005, 103-108.
 117. Csallner, A.E., A.B. Kocsis, and T. Csendes: Reliable Optimal Shear Froce Design of Reinforced Concrete Beams, ECMI Newsletter, 2006, March, p. 11.
 118. Bánhelyi, B., T. Csendes, and B.M. Garay: A verified optimization technique to calculate topological entropy. 19th ISMP Conf., Abstracts, Rio de Janeiro, 2006, 34.
 119. Csendes, T.: Global optimization and verified numerical techniques for the solution of mathematical problems. 19th ISMP Conf., Abstracts, Rio de Janeiro, 2006, 34.
 120. Pedamallu, C.S., T. Vinkó, and T. Csendes: An Interval partitioning Approach for Global Optimization. SCAN-2006, Book of Abstracts, Duisburg, 2006, 93-94.
 121. Bánhelyi, B. and T. Csendes: Investigation of a Delayed Differential Equation. SCAN-2006, Book of Abstracts, Duisburg, 2006, 140-141.
 122. T. Csendes: Global Optimization and verified Numerical Techniques for the Solution of mathematical Problems. Plenary Talk. SCAN-2006, Book of Abstracts, Duisburg, 2006, 23.
 123. Csendes Tibor: A megbízható globális optimalizálás szerepe matematikai tételek bizonyításában. Bolyai Farkas Emlékkonferencia Előadáskivonatok, Csíkszereda, 2006, 35.
 124. Pál, L., T. Csendes, O.H. Sendin, and J.R. Banga: Improvements on the GLOBAL Optimization Algorithm with Numerical Tests. Abstracts of the VOCAL Conference, Veszprém, 2006, 55-56.
 125. B. Bánhelyi, T. Csendes, J.A. Martinez, L.G. Casado: A parallelized computer-assisted proof of chaos. 7th ICAI Conference, Eger, Book of Abstracts.
 126. L. Pál, T. csendes, O.H. Sendin, J.R. Banga: Improvements on the GLOBAL Optimization Algorithm with Numerical Tests. 7th ICAI Conference, Eger, Book of Abstracts.
 127. B. Bánhelyi and T. Csendes: Global optimization in computer-assisted proofs. Abstracts of the Advances in Global Optimization: Methods and Applications conference. Myconos, 2007, 41.
 128. L. Pál, T. Csendes, O.H. Sendine, and J.R. Banga: Improvements on the GLOBAL optimization algorithm with numerical tests. Abstracts of the Advances in Global Optimization: Methods and Applications conference. Myconos, 2007, 71.
 129. Csendes Tibor és Kozma Attila: Vödrök optimális pakolása raklapokra. GIKOF Konferencia, Győr, 2007. egy .doc állomány
 130. T. Csendes: Wil Michiels, Emile Aarts, and Jan Korst: Theoretical Aspects of Local Search. Springer-Verlag, Berlin, 2007, Book review, SIAM Review 50(3).
 131. Tibor Csendes, Franco Giannessi and Saul Gass: Preface. Special Issue in Honor of Tamás Rapcsák. J. Global Optimization 42(2008) 325.
 132. Tibor Csendes: Global Optimization serving proofs of theoretical mathematical theorems. Abstracts of the WCGO2009 conference, Changsha, 2009, 7.
 133. Virágh János és Csendes Tibor: Szimbolikus eszközök nemlineáris optimalizálási feladatok egyszerűsítésére. A XXVIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Balatonőszöd, 2009, 54.
 134. Pál László és Csendes Tibor: Egy intervallum alapúglobális optimalizálási módszer. A XXVIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Balatonőszöd, 2009, 55.
 135. Csendes Tibor: Optimalizálási modellek elméleti matematikai feladatok megoldására. A XXVIII. Magyar Operációkutatási Konferencia Előadáskivonatai, Balatonőszöd, 2009, 70.
 136. Tibor Csendes: Reliable optimization techniques and their application. Proc. of the 10th Int. Symp. on Operational Research, Nova Gorica, Slovenia, 2009, 13-21.
 137. T. Csendes: Global optimization serving proofs of theoretical mathematical theorems. Lecture Notes in Decision Sciences, Global-Link Publishing, Hong Kong, 2009, 778-783.
 138. T. Csendes, A. Galántai, and L. Szeidl: Special issue in honour of Jenő Egerváry. Preface. CEJOR 18(2010) 1-3.
 139. L. Pál and T. Csendes: An INTLAB based global optimization algorithm with an improved Newton step. Proceedings of the SCAN-2010 Conference, Lyon, 2010, 113-114.
 140. L. Pál and T. Csendes: Estimating network loads in service networks - the uncertain data case. Proceedings of the SCAN-2010 Conference, Lyon, 2010, 114-115.
 141. E. Antal, T. Csendes, and J. Virágh: Nonlinear transformations for the simplificaation of unconstrained nonlinear optimization problems. Abstracts of the VOCAL2010 conference, 2010, 35.
 142. T. Csendes and E. Antal: Symbolic simplification of nonlinear optimization problems. Proceedings of ISMP-2012, Berlin, 222.
 143. E. Antal and T. Csendes: Preprocessing Nonlinear Optimiz ation Problems by Symbolic Computation Techniques. Abstracts of the VOCAL-2012 conference, Veszprém, 2012, 77-78.
 144. A. London and T. Csendes: HITS based network algorithm for evaluating the professional skills of wine tasters. SACI-2013, IEEE, Timisoara, 2013, 197-200. a pdf file
 145. Csendes, T., Bársony I. és Szalay I.: Optimalizálás a műtéti tervezésben. XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia Absztraktkötete, Balatonőszöd, 2013, 15
 146. T. Csendes, L. Zadnik Stirn, J. Zerovnik: Editorial of the Special Issue ection for Operations research of the Slovenian Society Informatika (SDI-SOR). CEJOR 21(2013) S1-S2
 147. Tibor Csendes, Tibor Jordán, Tamás Szántai: Editorial of the Special Issue of the XXIX Hungarian Operations research Conference. CEJOR 21(2013) 663-664
 148. Csendes Tibor: Optimalizálás. In: Hannus István (szerk.): Szegedi Egyetemi Tudástár 5., 89-99, Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2014 kefelevonat
 149. T. Csendes, I. Bársony, and I. Szalay: Optimization in Surgical Operation Design. Proc. 9th ICAI Conference, vol. 2., pp. 245-253, doi: 10.14794/ICAI.9.20 14.2.245 a pdf file
 150. L. Pál, T. Csendes: An improved sctochastic local search method in a multistart framework. SACI, 2015, Timisoara a pdf file
 151. T. Csendes, L. Zadnik Stirn, and J. Zerovnik: Editorial of the Special Issue of the Slovenian Society INFORMATIKA - Section for Operations Research (SDI-SOR). CEJOR 23(2015) 523-525
 152. B. Bertók, T. Csendes, and T. Illés: Editorial of the Special Issue of the VOCAL and the XXX. Hungarian Operations Research Conference. CEJOR 23(2015) 811-813.
 153. Csendes Tibor: Megbízható Számítások, eMatLap, 2017 március, a pdf állomány
 154. B. Bánhelyi, T. Csendes, A. Mester, J. Mikó, J. Horváth: When to sell the i ll cow? Book of Abstract, 15th Wellmann Int. Sci. Conf., Hódmezővásárhely, 2017, 18-19
 155. Tibor Csendes, Nandor Balogh, Balazs Banhelyi, Daniel Zombori, Richard Toth, and Istvan Megyeri: Adversarial Example Free Zones for Specific Inputs and Neural Networks. Abstract, Proc. SCAN2020, Szeged, 2020, a pdf file
 156. Csendes Tibor, Berend Gabor, Nemeth T. Eniko: Egeszsegugyi alhirkereso eljarasok informatikai megoldasai. Magyar Tudomany, kozlesre elfogadva, 2024. pdf
Ha olyan közleményt szeretne, amely nem érhető el ezen az oldalon, küldjön egy levelet a csendes@inf.u-szeged.hu címre.