You are here

BSc Computer Engineer curriculaI. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Digitális architektúrák 3     4  
Diszkrét matematika I. 3 1   6  
Kalkulus I. 2 1   4  
Fizika mérnök informatikusoknak I. 2 2   5  
Programozás alapjai 4   3 10  
II. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Assembly programozás 1   1 2  
Elektronika 2     3  
Fizika mérnök informatikusoknak II. 4     3  
Műszaki matematika 3 2   7  
Operációs rendszerek 2   1 4  
Programozás I. 3   2 7  
Számítógép-hálózatok 2   1 4  
III. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Adatbázisok 2   1 4  
Algoritmusok és adatszerkezetek I. 2 1   4  
Elektronika laboratóriumi gyakorlatok     4 4  
Jelek és rendszerek 2   2 5  
Közelítő és szimbolikus számítások I. 2   1 4  
Programozás II. 2   1 4  
Szervezeti viselkedések 2     2  
IV. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Alkalmazásfejlesztés 3   2 7  
Digitális laboratóriumi gyakorlatok     4 4  
Irányítástechnika 3   2 5  
Logika és informatikai alkalmazásai 2 1   4  
Mérés és adatgyűjtés 2     3 Fizika mérnök
informatikusoknak I.
Robotika 2   2 5  
V. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Intelligens rendszerek 2   2 4  
Mesterséges intelligencia I. 2 1   4  
Mérés és Adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat     2 2 Mérés és adatgyűjtés
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2     3 Digitális laboratóriumi
gyakorlatok,
Assembly programozás
Rendszerfejlesztés I. 2   1 4  
Számítástudomány alapjai 2 1   4  
Számítógépes grafika 2   1 4  
Távközlő hálózatok 2 1   4  
VI. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Adatbázis alapú rendszerek 2   2 5  
Digitális képfeldolgozás 2   1 4  
Mechatronika 3   2 5  
Mikroökonómia I. 2 2   5  
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat     2 2 Mikrovezérlők
alkalmazástechnikája
PLC-k és SCADA rendszerek 1   2 3  
Szakdolgozat készítése 1. (mi)   2   5  
VII. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Gazdasági informatika 2   1 4  
Makroökonómia I. 2     3  
Menedzsment alapismeretek 2     2  
Szakdolgozat készítése 2. (mi)   4   10 Szakdolgozat készítése 1. (mi)
Félévhez nem kötött, kötelező tárgyak
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Szakmai gyakorlat   x   0  
Választható szaktárgyak
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
hamarosan...          
Szabadon választható tárgyak
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Fizika SZV       2  
Biológia SZV       2  
Kémia SZV       2  
Matematika SZV       2  
Földrajz SZV       2  
Informatika SZV       2  
Környezettudományi SZV       2  
Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites       2  
Szabadon választható BSc       2  

*: összesen az adott modulban, a teljes képzés során

Az mindenkor aktuális mintatanterv és a kurzusok adatai a tanrendi keresőben vagy az ETR-es keresőben érhető el.

 
 

Utolsó frissítés: 2015.04.03