Jelenlegi hely

Mérnökinformatikus MSc mintatanterv

TÁRGY ea. gy. lab. kr. előfeltétel
I. félév (ősz)
Fejlett programozás 2   2 3+2  
Kriptográfia és adatbiztonság 2   1 3+1  
Modern méréstechnika 2     3  
Műszaki Matematika II 2 2   3+2  
A fizikai és műszaki tudományok kultúrtörténete 2     2  
Személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdései 2     3  
Tudományos és műszaki modellezés 2     3  
Választható szaktárgy 2   2 5  
II. félév (tavasz)
Modern méréstechnika lab.     2 2 Előadás
Optimalizálás alkalmazása 2   1 4+0  
Rendszerelmélet 2     3 Műszaki mat.
Minőségmenedzsment 2     2  
Formális módszerek 1   2 3  
Ipari képfeldolgozás 2   1 3+1  
Párhuzamos programozás 2   2 3+2  
Nem-konvencionális adatbázisok 1   2 1+2  
Választható szaktárgy 2   1 4  
III. félév (ősz)
Beágyazott technológiák 2   2 3+2  
Tömegkiszolgálás 2     3 Műszaki mat.
Választható szaktárgy 4   3 9  
Szabadon választható 2     3  
Diplomamunka készítése I.     3 10  
IV. félév (tavasz)
Projektmenedzsment 2     3  
Választható szaktárgy 2   1 4  
Szabadon választható 2     3  
Diplomamunka készítése II.     6 20  
Választható tárgyak (ősz)
Műszaki modul (min. 10 kredit*)
Fejezetek az orvosi méréstechnikából 2   2 3+2  
FPGA alapú rendszerek tervezése 1   2 1+2  
Vezeték nélküli szenzorhálózatok 2   2 3+2  
Informatika modul (min. 5 kredit*)
Adatbányászat 2 2   3+2  
Elosztott alkalmazások fejlesztése 2   2 3+2  
GPGPU: Grafikus processzorok felhasználása általános célú számításokra 2   1+1 3+1  
Képregisztráció 2   1+1 3+1  
Objektum vezérelt rendszerek fejlesztése 2   2 3+2  
Üzleti web-technológiák 2   2 3+2  
Egyéb szakmai választható tárgyak
Áramkörtervezés     2 2  
Mérnöki előadások 2     3  
Szakmai speciálkollégiumok          
Választható tárgyak (tavasz)
Műszaki modul (min. 10 kredit*)
Mérnöki döntéstámogató rendszerek 2 2   3+2  
Mobil robot ágensek 2   2 3+2  
Műszerelektronika 2   2 3+2  
Informatika modul (min. 5 kredit*)
Gépi tanulási módszerek 3 1   4+2  
Mobil képelemzés és grafika 2   1 3+1  
Orvosi képalkotás 2   1 3+1  
Számítógépes látás 2   1 3+1  
Szoftverfejlesztés 2   2 3+2  
Egyéb szakmai választható tárgyak
Fordítóprogramok 2   2 3+2  
Kutató-fejlesztő projekt     2 2  
Programrendszerek fejlesztése 2   2 3+2  
Számítógépes statisztika 2   1 4  
Szakmai speciálkollégiumok          
Többmagos, az autógyártásban használt mikrovezérlők     2 2  
Szabadon választható tárgyak
Fizika MSZV       2  
Biológia MSZV       2  
Kémia MSZV       2  
Matematika MSZV       2  
Földrajz MSZV       2  
Informatika MSZV       2  
Környezettudományi MSZV       2  
Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites       2  
Szabadon választható BSc       2  

*: összesen az adott modulban, a teljes képzés során

A mindenkor aktuális mintatanterv és a kurzusok adatai a tanrendi keresőben vagy az ETR-es keresőben érhető el.

 

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

A projekt honlapja: "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen"