Skip navigation

2. normálforma (2NF)

Definíció

Legyen R(A) relációséma, X,Y ⊆ A, és X→Y. Azt mondjuk, hogy X-től teljesen függ Y, ha X-ből bármely attribútumot elhagyva a függőség már nem teljesül, vagyis bármely X1 ⊂ X esetén X1 →Y már nem igaz.
Megjegyzés: Ha K kulcs, akkor A teljesen függ K-tól.

Definíció

Egy attribútumot elsődleges attribútumnak nevezünk, ha szerepel a relációséma valamely kulcsában, ellenkező esetben másodlagos attribútum. Vagyis, ha a séma kulcsai K1 ,...,Kr , akkor K = K1U...U Kr az elsődleges attribútumok halmaza, A–K a másodlagos attribútumok halmaza.

Definíció

Egy relációséma 2NF-ben van, ha minden másodlagos attribútum teljesen függ bármely kulcstól.

Következmények

  • Ha minden kulcs egy attribútumból áll, akkor a séma 2NF-ben van. Ilyen például a
    Dolgozó (név, adószám, cím, osztálykód, osztálynév, vezAdószám) tábla.

  • Ha a sémában nincs másodlagos attribútum, akkor 2NF-ben van. Ilyen például a
    Fuvar (gkvez, rendszám, indul, érkezik) tábla, mivel a következő kulcsok vannak: {gkvez,indul}, {gkvez, érkezik}, {rendszám, indul}, {rendszám, érkezik}.

2NF-re hozás

A sémát felbontjuk Heath tétele szerint, a normálformát sértő függőség mentén.

Ha valamely K kulcsra L ⊂ K és L→B (itt B legyen az összes L-től függő attribútum halmaza), akkor a sémát felbontjuk az L→B függőség szerint. Legyen C = A – (L U B), ekkor az R(A) sémát az R1 (C U L) és R2 (L U B) sémákkal helyettesítjük. Heath tétele alapján a felbontás hűséges.