Skip navigation

Adatmanipuláció MySQL-ben

Célok

Az adatbázissal támogatott rendszereknél nagyon gyakran már meglévő adatbázissal találkozunk, vagy legalábbis csak egyszer kell megvalósítani a táblákat. A fejlesztés túlnyomó részében az adatkezelést kell megvalósítanunk.

Ebben a leckében az adatok beszúrását, módosítását és törlését fogjuk áttekinteni. Megnézzük továbbá azt is, hogy hogyan lehet ezeket a műveleteket PHP-ben és Java-ban megvalósítani.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az SQL nyelv alapjait.

Ismeri az SQL utasítások beágyazási technikájának lehetőségeit a JDBC függvénykönyvtárral Java-ban és PHP nyelven.

Képesség

Létrehoz, töröl, módosít, aktualizál táblákat SQL nyelven relációs adatbázisokban. Kezeli relációsémákat, kulcsokat, indexeket. Ismeri az adatáblák aktualizálásának műveleteit SQL nyelven.

Képes Java és PHP nyelvű programokban, JDBC, és PHP függvénykönyvtárak segítségével adatbázis-kezelő funkciót készíteni.

Attitűd

Szem előt tartja az SQL utasítások szintaktikai szabályait és az adatvesztés lehetőségeit aktualizáló utasítások során. Az adatvesztést elkerülendő, különös megfontoltsággal készít és hajt végre törlésre és módosításra vonatkozó SQL utasításokat.

Figyelembe veszi a moduláris szoftverfejlesztés során az adatbiztonsági szempontokat (például a forrásfájlokra vonatkozó láthatósági szinteket) valamint az adatbázis-használatának szükséges idejét. Törekszik a program sérülékenységének csökkentésére.

Autonómia-felelősség

Önállóan megírja az SQL nyelvű utasításokat relációs adatbázisokban történő szerkezet és tartalmi változtatásokhoz. Az adatvesztést elkerülendő, különös megfontoltsággal készít és hajt végre törlésre és módosításra vonatkozó SQL utasításokat.

Időbeosztás

HTML alapok (tanórán kívül előzetes átnézésre javasoljuk): 30 perc

Beszúrás, módosítás, törlés SQL-ben (tanórán vagy tanórán kívül): 10 perc

Űrlapok készítése HTML-ben + példa (tanórán vagy tanórán kívül): 25 perc

Feladatok (tanórán vagy tanórán kívül): 2 * 10 perc

Házi feladat (tanórán kívül): 10 perc

Projektmunka (tanórán kívül): 1-3 óra a programozási rutintól függően

Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül): 5 perc