Skip navigation

3. normálforma (3NF)

Definíció

Legyen X, Z ⊆ A, és X→Z. Azt mondjuk, hogy X-től tranzitívan függ Z, ha van olyan Y ⊆ A, amelyre X→Y és Y→Z, de X nem függ Y-tól, és az Y→Z függés teljesen nemtriviális. Ellenkező esetben Z közvetlenül függ X-től.

Megjegyzés: Az "X nem függ Y-tól" és az "Y→Z függés teljesen nemtriviális" kiegészítő feltételek nem csak a triviális esetek kiszűréséhez kellenek, hanem a későbbi állítások szempontjából is lényegesek.

Definíció

Egy relációséma 3NF-ben van, ha minden másodlagos attribútuma közvetlenül függ bármely kulcstól.

Következmény

Ha a sémában nincs másodlagos attribútum, akkor 3NF-ben van.

3NF-re hozás

Ha másodlagos attribútumok egy B halmazára és valamely K kulcsra K→Y→B tranzitív függés fennáll, akkor a sémát felbontjuk Heath tétele szerint az Y→B függés mentén.

B legyen az összes Y-tól függő attribútum halmaza. Legyen C = A – (Y U B), ekkor az R(A) sémát az R1 (C U Y) és R2 (Y U B) sémákkal helyettesítjük. Heath tétele alapján a felbontás hűséges.