Skip navigation

Projektmunka

Könyvtári adatbázis

Feladatleírás:

Tervezzük meg a könyvtári adatbázist egy kicsit másképp! Tartsuk nyilván a könyvtárban lévő könyveket! A könyveknek több szerzője lehet és minden szerzőről nyilvántartjuk a nevét, valamint, hogy sorrendben hányadik szerzője a könynek. A könyveket a könyvszám fogja egyértelműen azonosítani. Ezen kívül a könyveket címükkel, kiadójiukkal és kiadási évükkel fogjuk jellemezni.

Az olvasókat is nyilvántartjuk az adatbázisban. Az olvasókat az olvasójegy attribútummal fogjuk egyértelműen azonosítani, valamint jellemezzük őket még nevükkel, lakcímükkel, születési dátumukkal.

A kölcsönzéseket illetően az adatbázisban nyilvántartjuk az összes kölcsönzést. A kölcsönzésekhez feljegyezzük, hogy az olvasó mikor kölcsönözte ki a könyvet, valamint azt is, hogy mikor hozta vissza. 

Tervezés:

A tervezést illetően kövessük az alábbi lépéseket!

 1. Határozzuk meg az egyedeket és attribútumaikat!
  • A Könyv egyed lesz, mert a könyvek fizikai tárgyak, amelyeket különböző tulajdonsággal jellemezhetünk. A könyvszám biztosan kulcsa lesz a könyvnek, hiszen írja a feladat, hogy ez egyértelműen azonosítja a könyvpéldányokat. A kiadó, kiadási év és könyv címe is a könyvhöz tartozó attribútumok lesznek. A szerzők kérdése nem teljesen egyértelmű. Egy könyvhöz több szerző tartozik és a szerzők neve mellett azt is feltüntetjük, hogy hányadik szerzője a könyvnek! Átgondolhatjuk, hogy külön egyedként tekintünk-e rájuk, vagy a könyveknek attribútumai lesznek a szerzők is! Mindkét megoldás helyes, utóbbi esetben viszont a szerzők többértékű és összetett attribútumok is lesznek egyidejűleg.
  • Az olvasók esete eléggé egyértelmű. Az Olvasó egyed lesz, amelyet az olvasószám, név, születési dátum és lakcím attribútumokkal jellemzünk. Az olvasószám kulcs lesz.  
 2. Határozzuk meg a kapcsolatokat!
  • A kölcsönzést is tudjuk attribútumaikkal jellemezni, de ezen attribútumok egyike sem határozza meg egyértelműen. A kölcsönzés továbbá reláció az olvasó és a könyv között, emiatt inkább kapcsolat, mint gyenge egyed. A kölcsönzés időpontja és a visszahozás időpontja kapcsolati attribútumok lesznek. Ne feledjük, hogy az összes kölcsönzést nyilvántartjuk, emiatt a kapcsolat N:M kapcsolat lesz az Olvasó és a Könyv között!
 3. Vizsgáljuk meg, hogy minden adatot feltüntettünk-e az egyed-kapcsolat diagramban, ugyanis később már nem vehetünk fel attribútumot!
  • Minden attribútumot felsoroltuk valamely egyedhez vagy kapcsolathoz.