Skip navigation

Ellenőrző kérdések

Feleletválasztós kérdések

Kérdés

Mi a neve az alábbi szimbólumnak?

Answers

Egyed

Gyenge egyed

Többértékű attribútum

Összetett attribútum

Kapcsolat

Meghatározó kapcsolat

Kérdés

Melyik állítás hamis?

Answers

Többértékű attribútumnál lehet egyesszámban is jelölni az attribútum megnevezését.

Gyenge egyednek pontosan egy attribútum alkotja a kulcsát, ezt szuperkulcsnak nevezzük.

Gyenge egyedhez mindig tartozik legalább egy meghatározó kapcsolat.

Kérdés

Melyik állítás hamis?

Answers

Az egyed kulcsát aláhúzással jelöljük.

Az egyednek lehet több kulcs attribútuma.

Kapcsolatnak nem lehet attribútuma.

Kapcsolatnak nem lehet kulcsattribútuma.

Kérdés

Hány egyedet köthet össze egy kapcsolat?

Answers

Kizárólag egyet.

Akármennyit.

Kizárólag kettőt.

Kérdés

Mi a hiba az alábbi E-K diagramba?

Answers

A szerzők nem lehet többértékű attribútum.

Az olvasójegy nem lehet kulcs

Két egyedet nem lehet vonallal összekötni.

Kérdés

Mi a hiba az alábbi E-K diagramban?

Answers

Az ISBN szám nem elegendő kulcsnak.

A kölcsönzés kapcsolatnak kell, hogy legyen attribútuma.

A két egyedet kettős duplavonalas rombusz szimbólummal kellett volna összekötni.

Enable JavaScript