Skip navigation

Funkcionális függőség

Definíció

Legyen R(A1 ,...,An ) egy relációséma, és P, Q az {A1 ,...,An } attribútumhalmaz részhalmazai. P-től funkcionálisan függ Q (jelölésben P → Q), ha bármely R feletti T tábla esetén valahányszor két sor megegyezik P-n, akkor megegyezik Q-n is, vagyis bármely ti ∈ T és tj ∈ T esetén ha ti (P) = tj (P) akkor ti (Q) = tj (Q).

Elnevezések:

  • A P → Q függést triviálisnak nevezzük, ha Q ⊆ P, ellenkező esetben nem triviális.
  • A P → Q függést teljesen nemtriviálisnak nevezzük, ha Q ∩ P = 0.

A gyakorlatban általában teljesen nemtriviális függőségeket adunk meg.

Példa

Tekintsük a Dolgozói nyilvántartást és keressünk benne függőségeket!

Név Adószám Cím Osztálykód Osztálynév VezAdószám
Kovács 1111 Pécs, Vár u. 5 2 Tervezési 8888
Tóth 2222 Tata, Tó u. 2 1 Munkaügyi 3333
Kovács 3333 Vác, Róka u. 1 1 Munkaügyi 3333
Török 8888 Pécs, Sas u. 8 2 Tervezési 8888
Kiss 4444 Pápa, Kő tér 2. 3 Kutatási 4444
Takács 5555 Győr, Pap u. 7. 1 Munkaügyi 3333
Fekete 6666 Pécs, Hegy u. 5. 3 Kutatási 4444
Nagy 7777 Pécs, Cső u. 25. 3 Kutatási 4444

{osztálykód} {osztálynév, vezAdószám}

{adószám} {név, lakcím, osztálykód, osztálynév, vezAdószám}

A relációs adatbázisséma és az adattábla új definicíója

Relációsémának nevezünk egy R = (A, F) párt, ahol A = {A1 ,...,An } attribútumhalmaz, és F = {f1 ,...,fm } az A-n definiált funkcionális függőségek egy halmaza (fi : Pi →Qi , i=1,...,m).
A függőségi halmaz olyan követelményrendszert definiál, amit eddig csak az attribútumok informális leírásával adhattunk meg.

Adattábla (reláció) R felett: T ⊆ dom(A1 ) × ... × dom(An ), amely eleget tesz az F-beli függőségeknek.