Skip navigation

MySQL adatbázis elérése különböző programozási nyelvekben

Célok

Ebben a leckében megnézzük, hogyan tudunk csatlakozni egy MySQL szervezhez különböző programozási nyelvekben. A legtöbb programozási nyelv biztosít valamilyen módot az adatbázis csatlakozásra és a biztonságos adatkezelésre. Mielőtt hozzákezdünk egy alkalmazás fejlesztéséhez, érdemes megnéznünk ezeket is. A biztonságos adatkezelést gyakrani különböző függvénykönyvtárak is segítik. Fontos, hogy ezeket a függvénykönyvtárakat mindig megbízható forrásból szerezzük be.

A fejezetben a PHP, Java, C++ és Python nyelvekben megvalósítható csatlakozásokról lesz szó.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az SQL utasítások speciális beágyazási lehetőségeit az ODBC függvénykönyvtárral C-ben, Java-ban a JDBC függvénykönyvtárral, a Python csomagok segítségéve és PHP nyelven.

Képesség

Képes C, Java és PHP nyelvű programokban, ODBC, JDBC, Python és PHP függvénykönyvtárak segítségével adatbázis-kezelő funkciót készíteni.

Attitűd

Megfontoltan bánik a megnyitott adatbázis-kapcsolatok kezelésével. Átgondolja, hogy az alkalmazás terheltsége milyen szabályokat, elveket követel meg az adatbázis-kapcsolatokat illetően.

Autonómia-felelősség

Több programozási nyelven önállóan meg tud írni olyan programkód részleteket, amelyekkel adatbázisokhoz tud csatlakozni.

Időbeosztás

A teljes tanórát (45 perc) rá lehet szánni a programozási részletek átbeszélésére.

Tanórán kívüli tanulás esetén 40-60 perc elegendő a programozási részletek megértésére.

Házi feladat (tanórán kívül megoldandó feladatok): 3 * 20 perc

Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül megoldandó teszt): 5 perc