Skip navigation

Funkcionális függőség

Célok

Egy olyan adatbázisban, amelyet nem kellő szakértelemmel terveztek meg és készítettek el, gyakran előfordul az adatok redundáns tárolása. Különösen igaz ez akkor, ha az adatokat korábban táblázatkező programmal kezelték és rákényszerültek, hogy néhány munkafüzetben, nagy méretű táblázatokban tartsák nyilván az adatokat. Az adatbáziskezelő rendszerre történő áttérésnél hajlamosak megőrizni ezeket a táblákat, vagy legalábbis nagy részüket, nehogy az adatok egy része elvesszen az átalakítás során. Az adatok redundanciája az adatbázisban nagyon gyakran anomáliákhoz vezet. Például új rekord felvételénél bizonyos adatokat kisbetűvel írnak (holott korábban nagybetűs változatuk szerepelt), vagy röviidítéseket alkalmaznak. Keresésnél, módosításnál vagy törlésnél ez mindig problémát fog jelenteni. 

Ebben a leckében arról lesz szó, hogy hogyan lehet felderíteni a rendundáns adatokat és megszüntetni a redundáns adattárolást az adatbázisban. Először megnézünk néhány példát a redundáns adattárolásra, majd megismerkedünk a funkcionális függőség alapfogalmával. Ezt követően áttekintjük, hogyan lehet megszüntetni a relációsémákbeli redundanciát, hogyan bontjuk fel a sémákat.

Tanulási eredmények

Tudás

Tisztában van a funkcionális függőség fogalmával és az atribbtumhalmaz lezártjával.

Ismeri atáblák dekompozíciójára, hűségességére vonatkozó alapfogalmakat és tételeket (pl. Heath tétele).

Képesség

Felismeri az adatbázis leírásokban a funkcionális függőségeket. Meghatározza egy atribútumhalmaz lezártját.

Hűséges módon felbontja a  táblákat. Heath  tétele alapján képes megkülönböztetni a hűséges és nem hűséges
felbontásokat.

Attitűd

Alapos az adatbázis leírásokban szereplő atribútumok közöt funkcionális függőségeinek felderítésében.

Szem előt tartja a táblák felbontásainál  a hűséges felbontások szabályait.

Autonómia-felelősség

Önállóan megállapítja az adatbázis leírásokban szereplő funkcionális függőségeket.

Önállóan megállapítja a hűséges és nem hűséges tábla-felbontásokat.

Időbeosztás

Elméleti áttekintés (videólecke, a tanóra előtt javasoljuk megnézni): 26 perc

Redundáns adattáblák (a tanórán alatt beszéljük át): 5 perc

Funkcionális függőség (a tanóra alatt beszéljük át a példákon keresztül, az elméletet nem szükséges az órán tárgyalni): 10 perc az idevonatkozó példákkal együtt

Kulcsok meghatározása (a tanóra alatt beszéljük át): 10 perc az idevonatkozó példával együtt

Relációs adatbázissémák felbontása (a tanóra alatt beszéljük át): 10 perc

Feladatok (a tanóra alatt megoldandóak, ahogy az idő engedi): 2 × 10 perc

Házi feladat (a tanórán kívül megoldandó feladatok): 3 × 10 perc

Projektmunka (a tanórán kívül önállóan feldolgozandó rész): 40-60 perc

Ellenőrző kérdések (a tanórán kívül kitöltendő teszt önnellenőrzéshez): 5 perc