Skip navigation

Bevezetés az SQL nyelvbe

Célok

A MySQL az egyik legismertebb, ingyenes adatbáziskezelő rendszer. Webtárhely regisztrációnál a szolgáltatótól gyakran kapunk MySQL-es adatbázis támogatást a weboldalunkhoz, mivel ez a rendszer képes kis és közepes adatbázisokat kiszolgálni.

Ebben az anyagrészben áttekintjük a MySQL adatbáziskezelő rendszer használatát.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az SQL nyelv alapjait.

Ismeri a MySQL adatbázis-kezelő rendszer használatát, annak összetevőit és adatbázis-kezelésre vonatkozó parancsait.

Ismeri a relációs adatbázisok  aktív elemeinek (megszorítások, feltételek) lehetőségét és használatát SQL nyelven.

Képesség

Alkalmazza az SQL nyelv által nyújtota aktív elemeket relációs adatbázisok készítésénél és használatánál.

Attitűd

Megfontolja és magára nézve kötelezőnek tartja az aktív elemek használatát relációs adatbázisokban a táblák létrehozásánál és az aktualizáló műveleteknél.

Autonómai-felelősség

Önállóan megírja az SQL nyelvű utasításokat relációs adatbázisokban történő szerkezeti változtatásokhoz.

Önállóan felismeri az aktív elemek használatának lehetőségét  a relációs adatbázisoknál és alkalmazza azokat.

Időbeosztás

Elméleti áttekintés (tanórán kívül): 18 perc

XAMPP keretrendszer használata (önállóan vagy tanórán): 5 perc

Példa(tanórán kívül vagy tanórán): 30 perc

Projektmunka (tanórán kívül): 20 perc

Házi feladat (tanórán kívül): 20 perc

Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül): 5 perc