Skip navigation

Hogyan használjuk a jegyzetet?

A lecke címoldalán található információk

Célok

A lecke címoldalán a Célok blokkban megtalálhatóak azok a rövid összefoglalók, amelyekkel leckékben találkozunk.

Tanulási eredmények

Ez összefoglalja a leckéhez kapcsolódó főbb tanulási eredményeket a tudás, képesség, attitűd és autonómia-felelősség tekintetében.

Időbeosztás

Egy javasolt időbeosztást teszünk közzé, amely alkalmazható a hagyományos oktatásban, illetve távoktatásban is.

A leckék felépítése

Egy lecke az alábbi részekből épül fel:

  • Elméleti áttekintés
  • Példák
  • Feladatok
  • Házi feladat
  • Projektmunka
  • Ellenőrző kérdések

Megjegyezzük, hogy egyes részek hiányozhatnak bizonyos fejezetekből, ha az ott tárgyalt tananyag nem igényli meglétét.

Elméleti áttekintés

Minden fejezet egy elméleti áttekintéssel kezdődik. Ezt a hagyományos oktatásban is az óra előtt javasolt átnézni! A  gyakorlati tanórán ezen ismeretek részletezésével már nem foglalkozunk. Ezek az ismeretek alapvetően szükségesek a lecke további részeinek, példáinak, feladatainak megértésében.

Példák

Az elméleti áttekintést szinte minden leckében példák követik. Ezeket hagyományos oktatásban az órán nézzük meg, távoktatásban önállóan feldolgozhatóak.

Feladatok

A feladatokat alapvetően a tanórákra szánjuk, megoldásuk nincs közzétéve a tananyagban. Ettől függetlenül tanórán kívül vagy távoktatásban is megoldhatóak a feladatok.

Házi feladatok

Ezeket a feladatokat a tanórán kívüli tanulásra, gyakorlásra szánjuk. A feladatok tartalmaznak oktatói megoldásokat is, amelyek gombnyomásra jelennek csak meg, így a feladatok önálló megoldás után az oktatói megoldásokkal is összevethetők. Megjegyezzük azt is, hogy bizonyos feladatok több lehetséges jó megoldása lehet.

Projektmunka

A kurzus során tanórán kívül a hallgatóknak el kell készíteniük egy adatbázissal támogatott alkalmazást. A Projektmunka fejezetekben mi is elkészítünk egyet, és mindig a lecke ismeretanyagához tartozó lépést mutatjuk be. Ez az alkalmazás csupán a minimális elvárásokat tartalmazza. A Projektmunka fejezeteket tanórán kívüli önálló feldolgozásra szánjuk.

Ellenőrző kérdések

A fejezet végén néhány ellenőrző kérdés található a leckével kapcsolatosan. Ezeket teszteket meg lehet oldani tanórán vagy tanórán kívül.