Skip navigation

Adattípusok

Adattípusok

Megjegyezzük, hogy az egyes adattípusok kulcsszavai egyes adatbáziskezelő rendszerekben különbözhetnek.

Itt csak a leggyakoribbakat említjük.

Karakter alapú adattípusok

 • CHAR(n): n-hosszú karaktersorozat
 • VARCHAR(n): legfeljebb n-hosszú karaktersorozat
 • CLOB: hosszú szöveg (Character Large OBject)

Numerikus adattípusok

 • INT(n), INTEGER(n): n számjegyből álló egész szám
 • REAL: lebegőpontos valós szám
 • DECIMAL(n,m): n számjegyből álló szám, amelynek m tizedesjegye van

Dátum, idő adattípusok

 • DATE: dátum, év, hónap, nap
 • TIME: idő, óra, perc, másodperc
 • DATETIME: dátum és idő együtt
 • TIMESTAMP: időbélyeg másodperc pontossággal

Egyéb adattípusok

 • BLOB: bináris nagy objektum