Skip navigation

Lekérdezések az SQL-ben

Célok

Az előző leckében megtanultuk, hogyan szúrhatunk be, módosíthatunk, törölhetünk adatot az adatbázisunkba.

Az adatbázissal támogatott rendszerekben fontos szempontot játszik az adatok (szűrt) elérése, listázása. Erre szolgálnak a lekérdezések, amelyek a leggyakrabban nem csupán egyetlen tábla adatait, hanem több tábla összekapcsolt adatait adják vissza.

Ebben a leckében először megismerkedünk az egyszerű lekérdezésekkel, megnézzük, hogyan használhatjuk őket PHP és Java nyelvben. A lecke végén az alkérdésekkel ismerkedünk meg. Az alkérdéseket más SQL utasításon belül használt lekérdezések.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az SQL lekérdezésekre vonatkozó utasításokat.

Ismeri az SQL utasítások speciális beágyazási lehetőségeit a JDBC függvénykönyvtárral Java-ban és PHP nyelven.

Elkészít egy MySQL adatbázissal támogatot szoovert PHP nyelven (webes felületre).

Képesség

Megfogalmazza az SQL lekérdezéseket a relációs adatbázisokból történő adatkinyeréshez.

Képes Java és PHP nyelvű programokban JDBC és PHP függvénykönyvtárak segítségével adatbázis-kezelő funkciót készíteni.

Attitűd

Figyelembe veszi a moduláris szoftverfejlesztés során az adatbiztonsági szempontokat (például a forrásfájlokra vonatkozó láthatósági szinteket) valamint az adatbázis-használatának  szükséges idejét. Törekszik a program  sérülékenységének csökkentésére.

Szem előt tartja az SQL utasítások szintaktikai szabályait és az adatvesztés lehetőségeit aktualizáló utasítások során. Az adatvesztést elkerülendő, különös megfontoltsággal készít és hajt végre törlésre és módosításra vonatkozó SQL utasításokat.

Megfontolja és magára nézve kötelezőnek tartja az aktív elemek használatát relációs adatbázisokban a táblák létrehozásánál és az aktualizáló műveleteknél.

Autonómia-felelősség

Önállóan megírja és végrehajtja az SQL nyelvű lekérdezéseket.

Önállóan készít Java és PHP nyelvű programrészleteket adatbázis-kezeléshez.

Önállóan elkészít egy MySQL adatbázissal támogatot webes felületű alkalmazást PHP nyelven. Felelősséget vállal a programban lévő sérülékenység (adatelérés, hekkelés) lehetőségért.

Időbeosztás

A leckét két tanórára javasolt ütemezni. Ezt lehet úgy, hogy az első órán a lekérdezések részt vesszük át, majd a második órán foglalkozunk az alkérdésekkel, vagy az első órát a példákra szánjuk és a második órán oldjuk meg a feladatokat.

Elméleti áttekintés (tanóra előtt, tanórán kívül): 20 perc

Példák (tanórán, vagy tanórán kívül önállóan): 10 perc

A könyvtári alkalmazás továbbfejlesztése (tanórán vagy tanórán kívül önállóan): 20 perc

Alkérdések (tanórán, vagy tanórán kívül önállóan): 20 perc

Feladatok (tanórán): 20 perc

Projektmunka (tanórán kívül önállóan): 2-4 óra programozási rutintól függően

Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül): 5 perc