Skip navigation

Relációs adatbázissémák normalizálása

Célok

A relációs adatbázisok tervezésekor fontos tényező a redundancia csökkentése, vagyis, hogy ne tároljunk ismétlődő adatokat több példányban. Természetesen vannak helyzetek, amikor egyes adatokat nem érdemes külön táblában tárolni, mert az összetartozó adatok összekapcsolása nagyon sok számítással jár. Ezt minden esetben mérlegelni kell. 

Az adatokat akkor kell normalizálni, ha

  • egy adat gyakran fordul elő, és mindig ugyanabban a formában kell bevinnünk/lekérdeznünk
  • külön szeretnénk választani a kódokat/azonosítókat az információs adattól

Ebben a leckében áttekintjük a relációs adatbázis sémák normalizálának lehetőségeit. A gyakorlatok kapcsán az 1., a 2., a 3. és a Boyce-Codd normálformát tárgyaljuk.

Megjegyezzük, hogy ez a lecke több kurzushoz készült és egyes kurzusokon a fenti normálformák közül sem tárgyaljuk mindet.

Előismeret

A tananyag megértéséhez javasoljuk áttekinteni a redundanciáról és a funkcionális függőségről szóló anyagrészt.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri a normalizálás alapfogalmait, az 1., 2., 3. és a Boyce-Codd normálformára vonatkozó állításokat. Ismeri a relációs adatbázissémák különböző normálformákra hozásra vonatkozó algoritmikus lépéseket.

Képesség

Helyesen alkalmazza az egyes normálformákra (1NF,  2NF, 3NF, BCNF) vonatkozó átalakító lépéseket.

Attitűd

Figyelembe veszi a relációs adatbázissémák lehetőségét a redundáns adatárolás csökkentése érdekében.

Autonómia-felelősség

Önállóan normalizálja a relációs adatbázis sémákat 1NF, 2NF, 3NF és BCNF normálformáknak megfelelően.

Időbeosztás

Elméleti áttekintés (a tanóra előtt megnézendő videólecke): 16 perc

Normálformák: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF (a tanórán átbeszélendő anyagrészek): 10 perc

Példák (a tanórán átnézendő): 2 × 5-10 perc

Feladatok (a tanórán megoldandó feladatok, ahogy az idő engedi): 4 × 5 perc

Házi feladat (a tanórán kívül megoldandó feladatok): 2 × 5 perc

Projektmunka (a tanórán kívül önállóan feldolgozandó anyagrész): 20 perc

Ellenőrző kérdések (a tanóra végén, vagy tanórán kívül önállóan megoldandó teszt): 5 perc