Skip navigation

Egyed-kapcsolat diagram

Célok

Az adatbázisok létrehozását is tervezés előzi meg. Mielőtt hozzákezdenénk a táblák és a mezők elkészítéséhez, meg kell terveznünk az adatbázisunkat. Az egyed-kapcsolat diagram, az adatok logikai modelljét, egymáshoz viszonyított relációját mutatja meg. Ebben a leckében áttekintjük az egyed-kapcsolat diagram (röviden E-K diagram) jelölésrendszerét, majd néhány példát is nézünk egy-egy adatbázis-modell elkészítésére. Fontos megjegyezni, hogy el kell szakadni attól a gondolkodásmódtól, hogy ezek az adatok egyszer majd táblákba kerülnek, és azok hogyan épülnek majd fel.

A lecke végére az Olvasó tisztában lesz az egyed-kapcsolat diagramban használt fogalmakkal és jelölésrendszerrel. A példák alapján önállóan is el tud készíteni szövegesen specifikált adatbázis modelleket.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az egyed-kapcsolat modellezés feladatát.

Tisztában van az egyed-kapcsolat diagram jelölésrendszerével.

Képesség

Felismeri az adatbázisban tárolandó adatok között összefüggéseket és elkészít ezt a logikai kapcsolatot grafkusan leíró egyed-kapcsolat diagramot.

Attitűd

Törekszik az adatok csoportosítására és a közöttük lévő kapcsolatok megállapítására.

Autonómia-felelősség

Önállóan elkészít az adatbázisban tárolandó adatok közöt logikai összefüggéseket leíró egyed-kapcsolat diagramot.

Időbeosztás

Jelen fejezet anyaga két tanórára van felosztva. Az elméleti áttekintés videóleckéjét és a házi feladatokat nem tekintjük a tanórán elvégzendő feladatok közé, azt otthoni megtekintésre és kidolgozásra javasoljuk.

  • Elméleti áttekintés (órán kívüli, előzetes áttekintésre javasoljuk): kb. 22 perc
  • Egyed-kapcsolat diagram elemeinek áttekintése: kb. 5 perc
  • Példák (a diagramok reprodukálásával): 30 perc
  • Feladatok: 3 × 10 perc
  • Házi feladat (óra utáni otthon gyakorlásra javasoljuk): 2 × 10 perc
  • Projektmunka (otthoni áttekintésre, kidolgozásra javasoljuk): 15 perc
  • Ellenőrző kérdések (tanórán vagy otthoni feladatként megoldandó): 10 perc