Skip navigation

Nézettáblák, virtuális táblák

Célok

A nézettáblák vagy más néven virtuális táblák tulajdonképpen transzformációs formulák, amelyek valamilyen lekérdezés eredményét táblaként állítják elő. Használatban nagyon sokban hasonlítanak a valódi fizikai táblákhoz, azonban beszúró, módosító és törlő utasításokhoz csak bizonyos feltételek mellett használhatóak. Ebben a fejezetben azt tanulhatja meg az Olvasó, hogyan hozhat létre és hogyan használhat nézettáblákat.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri az SQL lekérdezésekre vonatkozó utasításokat.

Ismeri a nézettábla (vagy virtuális tábla) fogalmát. Ismeri a virtuális táblák létrehozására és használatára vonatkozó SQL utásításokat, szabályokat.

Képesség

Megfogalmazza az SQL lekérdezéseket a relációs adatbázisokból történő adatkinyeréshez.

Létrehoz SQL nyelven nézetáblákat relációs adatbázisokban.

Attitűd

Szem előt tartja az SQL utasítások szintaktkai szabályait.

Autonómia-felelősség

Önállóan megírja és végrehajtja az SQL nyelvű lekérdezéseket.

Önállóan létrehoz nézetáblákat SQL nyelven relációs adatbázisokhoz.

Időbeosztás

Elméleti áttekintés (tanórán kívül): 10 perc

Példák (tanórán vagy tanórán kívül): 20 perc

Feladatok (tanórán): 20 perc

Házi feladat (tanórán kívül): 20 perc

Projektmunka (tanórán kívül): 15-30 perc, implementációval 60 perc is lehet

Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül): 5 perc