Skip navigation

Beszúrás, módosítás és törlés MySQL-ben

Rekordok beszúrása MySQL-ben

Rekordok beszúrása MySQL-ben az INSERT INTO usítással történik. Ennek az utasításnak kétféle szintaxisa van:

Amennyiben a rekord minden adatát meg tudjuk (és meg akarjuk) adni, úgy használjuk az alábbi utasítást, ahol az értékeket rendre abban a sorrendben kell felsorolni, ahogyan a táblaszerkezetben az oszlopok szerepelnek.

INSERT INTO táblanév VALUES (érték1, érték2, ...);

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden oszlop értéke (vagy nem akarjuk megadni azokat), úgy az utasításban megadhatjuk azt az oszloplistát, amelynek értéket adunk. Ebben az esetben olyan sorrenben kell az értékeket megadni, amilyen sorrendben felsoroltuk az oszlopokat.

INSERT INTO táblanév (oszlop1, oszlop2, ...) VALUES (érték1, érték2, ...);

Megjegyezzük, hogy azoknál a mezőknél, ahol nem adunk meg értéket az INSERT utasításnál, de van a sémadefinícióban megadott alapértelmezett érték, ott ez az érték fog szerepelni az új rekordban a mező helyén.

Rekord módosítása MySQL-ben

A rekordok módosítására az UPDATE utasítás szolgál. Az utasítást az alábbi szintaxisnak megfelelően kell megadni. Figyeljünk arra, hogy a WHERE záradékban megadott feltétellel korlátozhatjuk azt, hogy mely sorokra hajtódjon végre az utasítás! Ha itt nem adunk meg feltételt (és elhagyjuk a WHERE záradékot), úgy a módosítás a tábla minden rekordjára le fog futni.

UPDATE táblanév SET oszlop1=kifejezés1, oszlop2=kifejezés2, ... [WHERE feltétel];

Az egyes oszlopokhoz egy-egy kifejezés értékét adjuk meg. Ez lehet konstans is, és a legtöbb esetben az, de lehet valamilyen származtatott (pl. kiszámított) érték.

Rekord törlése MySQL-ben

Rekordok törlésére a DELETE FROM utasítás szolgál. Az utasításban meg lehet adni egy WHERE záradékot, amellyel korlátozhatjuk, hogy a tábla mely rekordjaira vonatkozzon a törlés. Amennyiben nem adunk meg WHERE záradékot az utasítában, úgy a tábla minden sorára végrehhajtódik a törlés, vagyis töröljük a tábla tartalmát.

DELETE FROM táblanév [WHERE feltétel];