Skip navigation

Feladatok

Nemzetközi táncverseny

Olyan relációs adatbázist szeretnénk létrehozni, amely a Kék Osztriga Nemzetközi Táncversenyen résztvevő csoportok adatait tartalmazza. Tároljuk a csoport nevét, nemzetiségét, a csoport átlagéletkorát és a verseny folyamán elért pontszámot. E mellett tároljuk a bemutatott tánc nevét, valamint a zenére vonatkozó adatokat, azaz a zene műfaját, a szám címét és előadóját.

Feltételezzük, hogy:

  • egyféle táncot több csoport is táncolhat,
  • egy csoport több táncot is előadhat,
  • a versenyen nincs kikötés a táncra vonatkozóan, így bármilyen táncot be lehet mutatni,
  • a zenét egyértelműen azonosítja a címe, azaz nincs két azonos című szám, 
  • egy csoportban csak azonos nemzetiségűek táncolnak

A tánc műfaja, valamint a csoportok nemzetisége csak meghatározott értékeket vehet fel.

Készítse el az egyed-kapcsolat az adatbázis egyed-kapcsolat diagramját!

Háziorvosi rendelő

Készítsen egyed-kapcsolat diagramot egy háziorvosi betegnyilvántartó rendszerhez! Az orvosok elvárásainak megfelelően az adatbázisnak tartalmaznia kell a betegek személyi adatait, gyógyszerérzékenységüket, az egyes vizsgálatok időpontjait és a felírt gyógyszereket.
Feltételezzük, hogy:
  • egy vizsgálaton több betegség is diagnosztizálható,
  • egy betegségre több gyógyszer is felírható,
  • egy-egy páciens több gyógyszerre is lehet érzékeny,
  • egy vizsgálatot a dátum és a vizsgálat kódja határoz meg egyértelműen.

Online szakácskönyv

Készítsen adatbázis tervet online szakácskönyvhöz! A szakácskönyvben el kell tárolni az ételek nevét, elkészítésének szöveges leírását, az elkészítési időt, fényképet, valamint a hozzávalókat. A szakácskönyv olyan szempontból interaktív, hogy regisztrált felhasználók tölthetnek fel receptet. Rajzolja le a szakácskönyv E-K diagramját!