Skip navigation

A kamera mátrix

Előismeret

Legyen q=(x,y,1)T egy pixel a képkoordinátarendszerben (homogén koordinátákkal), valamint egy Q=(X,Y,Z,1)T egy pont a világ koordinátarendszerben. A két koordinátarendszer között felírhatjuk az alábbi kapcsolatot:

s[xy1]=[fxγcx0fycy001]K[R  t][XYZ1]

ahol az γ paraméter a nyírási paraméter, amely négyzetes pixelek esetében 0, azs pedig egy skálafaktor ugyanis ez a leképezés egy skálafaktor erejéig meghatározott. A kamera külső paraméterei az R egy 3×3-as forgatási márix, a t pedig egy 3×1-es eltolás vektor. A K mátrix, amely a kamera belső paramétereit tartalmazza. Legyen P egy általános kamera mátrix, vagyis P=K[R|t]

Tekintsünk N Xixi pontmegfeleltetést, ahol N a pontok számát jelöli. Valamennyi pontpárra igaz az x=PXi összefüggés, amelyet x×PXi=0 alakban is kifejezhetünk. Ezt a kifejezést átírhatjuk az alábbi alakba, ahol a P mátrix 4-elemű sorvektorait Π1T, Π2T, Π3T jelöli: xi×PXi=[0Txi3XiTxi2XiTxi3XiT0Txi1XiTxi2XiTxi1XiT0T](Π1Π2Π3)

Mivel a harmadik sor kifejezhező az első kettő lineáris kombinációjaként, ezért csak két sor lesz lineárisan független és így felírhatjuk az alábbi egyenletrendszert:

xi×PXi=[0Txi3XiTxi2XiTxi3XiT0Txi1XiT](Π1Π2Π3)

Tehát N pontmegfeleltetés esetén 2N egyenletünk lesz. Jelölje p=(P11,,P34)T a P mátrix ismeretlen elemeit. Ekkor a fenti egyenletrendszert N6 pontpárra felírva az alábbi egyenletrendszert kapjuk

Ap=0,

ahol az A mátrix 2N×12 méretű. További feltételként előírhatjuk a p=1 megszorítást, amellyel csökkenthető az egyenletrendszer algebrai hibája. Az egyenletrendszer megoldását az A mátrix SVD felbontásával kapjuk.