Skip navigation

Feladatok

Minta keresése

Hajtsd végre a programot az alábbi képgyűjtemény képeire!

Könyvek

Közlekedési táblák felismerése

Készíts képet, amelyen közlekedési tábla látható (nevezzük ezt megfigyelésnek), majd válassz mellé három olyan sablon-képet, amelyen egy-egy közlekedési tábla van. Készíts programot, amely kiválasztja, hogy melyik tábla látható a megfigyelés képén. Használd a legtöbb párosított pont módszerét a döntéshez!

Mintakeresés különböző jellemzőkkel

Írd át a példaprogramot, hogy más jellemzőket (pl. SIFT, ORB) használjon a pontpárok kereséséhez! Vesd össze az párosított pontok számát az egyes jellemzőkre vonatkozóan!