Skip navigation

Bevezetés

Célok

Az Ipari képfeldolgozás kurzust Programtervező informatikus MSc és Mérnökinformatikus MSc szakos nappali és levelező tagozatos hallgatóinknak hirdetjük a Szegedi Tudományegyetemen. A kurzus során a hallgatók olyan technológiákkal ismerkednek meg, amelyeket az iparban használnak 3D rekonstrukcióhoz, robot navigációhoz és vizuális mérésekhez. Az Ipari képfeldolgozás tantárgyunk egy előadás és egy gyakorlati kurzusból áll. Jelen tananyagban nem tárgyaljuk teljeskörűen az elméleti ismereteket, csupán a feladatok megoldásához szükséges alapokat adjuk meg. Az elméleti ismereteknek az irodalomjegyzékben szereplő tananyagokban és könyvekben lehet utánanézni.

Jelen tananyag célja, hogy a gyakorlati kurzust segítse példákkal és önállóan megoldandó kisebb feladatokkal. A tananyag segítségével a hallgatók útmutatást is találnak a csoportmunkában elvégzendő féléves "projektmunka" megoldására. A "projektmunkák" témái és leírásai minden szemeszterben változnak, emiatt ezeket nem tárgyaljuk ebben a feladatgyűjteményben külön, viszont a hallgatók olyan feladatokat találnak ebben a tanyagban, amelyek rámutatnak egy-egy részfeladat megoldásra.

A tananyag példáit végigkövetve és a feladatokat megoldva a hallgató meg tudja különböztetni a speciális optikákat és jártasságot szerez azok használatában. Megtanulja, hogyan lehet meghatározni a kamerák külső és belső paramétereit kamera kalibráció segítségével. Megismeri a legfontosabb és leggyakrabban használt képi jellemzők kinyerését és azok alkalmazását az azonos képrészletek párosításában különböző képeken. Megismeri az epipoláris geometria és a 3D rekonstrukció elméleti és gyakorlati módszereit, azok nehézségeit. A hallgató a megtanulja a pontfelhő alapú 3D képalkotás és feltérképezés lehetőségeit, az egyes pontfelhők összeillesztését. A vizuális mérések című fejezet példái segítségével a hallgató megtanulja a fizikai méretek mérését kamerával készített képeken.

Irodalomjegyzék