Skip navigation

Körök detektálása Hough transzformációval

Előismeret

Körök detektálásánál az eljárás más, mint az egyeneséknél. A körök detektálásánál ismernünk kell, de legalábbis meg kell becsülnünk annak a körnek a sugárát amit szeretnénk megtalálni. Maga a kördetektálás ugyanis úgy működik, hogy egy élképből indulunk ki, vagyis a körvonalat (vagy annak egy részletét) ismerjük. Minden élpontra rajzolunk egy kört az általunk becsült vagy feltételezett sugárral, és ezen rajzolt körlapokat akkumuláljuk egy képbe, vagyis azok a pontok, amelyeket nagyon sok körlap fed le magasabb értékkel rendelkeznek, mint azok, ahol kevés volt a lefedő körlap. Mivel kört keresünk vagyis egy ponthalmazra kört akarunk illeszteni, akkor ezen ponthalmazra rajzolt körök éppen a keresett kör középpontjában fogják a legtöbb átfedést adni. Ezt szemlélteti az alábbi ábra: