Skip navigation

Teszt

Ellenőrző kérdések

Kérdés

Milyen transzformációt határoz meg az alap ICP algoritmus?

Answers

Merevtest

Affin

Nem-lineáris

Kérdés

Lehet-e alkalmazni az ICP algoritmust 2D képekre, pontokra?

Answers

Igen

Nem

Kérdés

Legalább hány pontmegfeleltetés kell az ICP algoritmushoz egy iterációs lépés során?

Answers

Egy

Kettő

Három

Négy

Öt

Kérdés

Ha a ponthalmazok elemeihez intenzitásértéket is rendelünk, figyelembe vehető-e ez a regisztrációnál?

Answers

Igen, de az intenzitás tartomány méretének összhangban kell lennie a térbeli koordináta-tartománnyal.

Nem, az intenzitás nem játszik szerepet az illesztésben.

Enable JavaScript