Skip navigation

Optikák

Célok

Ebben a fejezetben áttekintjük az optikák típusait, megismerjük fizikai tulajdonságaikat. A fejezet végén a hallgatók egy feladatsor megolsával ellenőrizhetik tudásukat. A fejezet áttekintésével a hallgató meg tudja különböztetni az optikák típusait, tisztában lesz azok fizikai tulajdonságaival, korlátaival és lehetőségeivel. Ismeretet szerez az iparban használatos fényképezési módszerekről és azok körülményeiről.