Skip navigation

Egyenesek illesztése Hough transzformációval

Előismeret

Tekintsünk egy egyenest egy 2-dimenziós koordinátarendszerben:

Az e egyenes megadható az alábbi képlettel:

Most egy olyan ponthalmazt, amely egy egyenesen fekszik. Minden ponton végtelen sok egyenes húzható keresztül, és mindegyik egyenes más-más és értékkel rendelkezik. Egy pont tehát a rajta áthaladó végtelen sok egyenessel reprezentálható. Ezen egyenesek az koordináta rendszerben (Hough térben) egy szinuszoid görbét írnak le. Ha egy egyenesre illeszkedő pontokat tekintünk, akkor a Hough térben a pontokat  reprezentáló szinuszoid görbék két pontban metszik egymást, mivel mindegyiknek lesz olyan egyenese, amely áthalad rajtuk.