Skip navigation

Teszt

Ellenőrző kérdések

Kérdés

Hogyan jelenik meg egy pont képe Hough-térben (egyenes keresésénél)?

Answers

Szinuszoid

Pont

Egyenes

Kérdés

Egyenes detektálásánál, hogyan határozzuk meg az egyenes paramétereit?

Answers

A Hough-térben számoljuk ki az intenzitások figyelembe véve a súlypontot.

A szinuszoidok metszéspontjánál olvassuk le a szög és távolság értékeket, ezek meghatározzák az egyeneseket.

Kérdés

Lehet-e a kis körívekre kört illeszteni?

Answers

Igen, mert egyértelműen meghatározható a sugara és a középpontja.

Nem, mert túl kevés pont áll rendelkezésre a középpont egyértelmű középpont meghatározásához.

Enable JavaScript