Skip navigation

Jellemzőpontok megfeleltetése

Célok

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a képen detektált jellemzőpontokat a környezetük alapján egyedi jellemzővektorokkal írhatjuk le. Ebben a fejezetben néhány példát nézünk meg arra vonatkozóan, hogy ha ugyanarról a látványról több kép készül, és mindegyik képen keresünk jellemzőpontokat, akkor hogyan tudjuk az azonos jellemzőpont-párokat megtalálni a képpárokon. Ezek az összetartozó pontpárok kapcsolatot is teremtenek a képek között, amely például a objektumkeresésnél és a  panorámaképek készítésénél is felhasználható. 

A hallgató a lecke végére megismeri a pontpárok keresésének módszerét OpenCV-ben. Ki tudja jelölni a képeken az összetartozó pontpárokat.