Skip navigation

Geometriai modellilesztés

Célok

Ebben a fejezetben néhán alapvető geometria modell, nevezetesen az egyenes és a kör illesztéséről lesz szó. Ezek a műveletek gyakran előfordulnak ipari alkalmazásokban, mint például a sejtszámlálás, vagy kör alakú objektumok detektálása, és az autóút követése.

A hallgató a fejezet példáin végighaladva megtanulja, hogyan lehet az OpenCV függvénykönyvtárral kört és egyenest illeszteni a képekre.